Hyppää sisältöön
Biskopsmötet. Biskoparna  sjunger. I förgrunden biskop Åstrand, biskop Keskitalo och biskop Jolkkonen.

Biskopsmötet

Biskopsmötet behandlar frågor som rör kyrkans tro, förkunnelse och arbete, likaså ärenden om stiftens förvaltning och skötsel. Det gör framställningar och ger utlåtanden till kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medlemmar i biskopsmötet är vår kyrkas tio biskopar plus fältbiskopen. Biskopsmötet samlas sex gånger i året. Ärkebiskopen är ordförande och kan sammankalla mötet när han vill.