Hyppää sisältöön

Vad erbjuder kyrkan?

Vi i kyrkan står vid din sida i livets vändpunkter. Föräldrar och faddrar ber i dopet om Guds välsignelse för barnet. Äktenskap ingås i församlingens närvaro och då en kär person dör söker vi tröst i löftet om evigt liv.

Gudstjänsten erbjuder en paus i vardagen. Du kan delta i gudstjänsten med olika uppgifter som frivillig.

Arbetet med barn och ungdomar är en synlig del av församlingens vardag. Församlingarnar ordnar klubbar, läger, eftermiddagsverksamhet och mycket annat. Fråga i din församling!

Kyrkan har startat upp många former av socialt arbete. Vi hjälper och stöder i motgångar i livet. Diakoniarbetarna hjälper vid ekonomiska problem.

Vi slår vakt om kultur. Kyrkornas inredning, föremål och bildkonst är en väsentlig del av det finländska kulturarvet. På många orter är kyrkan den värdefullaste och mest älskade byggnaden. Samtidigt har alla invånare på en ort rätt att bli begravda på församlingens begravningsplatser.

Vi har ett brett utbud av musikverksamhet som erbjuder möjligheter för såväl nybörjare som längre hunna. 

Fyra barn i regnkläder som hoppar i en skog.