Hyppää sisältöön

I kyrkan behövs olika yrkeskunniga

Inom kyrkan finns en mångfald av befattningar inom allt från förvaltnings- och ekonomiskötsel till kommunikation, datateknik, fastighetsskötsel och underhåll av begravningsplatser. Till de här uppgifterna söker man personer med samma utbildning som till motsvarande jobb inom andra sektorer.

Inom kyrkan arbetar bland annat ekonomie magistrar, politices magistrar, tradenomer, datanomer, merkonomer, byggnadsingenjörer, journalister, medianomer och hortonomer. Särskilt i stora församlingar och inom kyrkans centralförvaltning finns också jurister.

Behörigheten för uppgifter som inte består av andligt arbete bestäms enligt uppgiftens innehåll. Dessa anställda förutsätts inte ha avlagt studier i teologi eller kyrkligt arbete, men ofta räknas det som merit att man känner till kyrkan och församlingsarbetet.

Församlingsvärd

Församlingsvärden planerar matservicen vid församlingens evenemang och skaffar matvaror. Värden ställer i ordning serveringen vid församlingens olika tillställningar.

Kock lagar mat i storkök.

Trädgårds- och begravningsplatsarbetare

Till trädgårds- och begravningsplatsarbetarens arbete hör skötsel av begravningsplatser och grönområden, till exempel gräsklippning, bevattning, skötsel av gångar, anläggning av nya gräsmattor och planteringar samt gravskötsel. Här ingår ofta olika arbeten med maskiner och maskinunderhåll. 

Person som arbetar i trädgården på gravgård.

Foto: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Ekonomichef

Ekonomichefen följer upp och utvecklar församlingens ekonomi och förvaltning. Ekonomichefen svarar för beredning av budget och bokslut, ekonomiplanering, kostnadskalkylering och upphandling. 

Hand som pekar på grafer och diagram på surfplatta.

Församlingsmästare

Församlingsmästarens/specialyrkesmannens uppgifter anknyter till fastighetsskötsel. Till uppgifterna hör olika underhålls- och renoveringsarbeten, till exempel reparationer, uppföljning av fastigheternas skick och städning. Till underhållet av områdena utomhus hör bland annat snöarbete samt skötsel av gräsmattor och begravningsplatser. 

Person lagar ventileringssystem.

Byråsekreterare

Byråsekreterarens/kanslistens viktigaste uppgift är kundservice. Han eller hon sköter bokningar i anslutning till dop, vigsel och jordfästning samt sköter ärenden som rör befolkningsregistret. Till arbetet hör också många slags administrativa uppgifter.

Kommunikatör/informatör

Kommunikatören/informatören förmedlar information om församlingen och dess verksamhet. Han eller hon skriver pressmeddelanden och webbnyheter, uppdaterar församlingens webbsidor samt gör broschyrer och annonser. Han eller hon ansvarar också för den interna informationen i församlingen och informerar om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets beslut.

Till uppgifterna kan också höra att fotografera och filma olika evenemang i församlingen.  I arbetet används ofta olika program för bildhantering, layout och videoredigering.

Person håller i en telefon med bild av kyrkas interiör.