Hyppää sisältöön

Ledaren för barnverksamheten utvecklar församlingens barnverksamhet

Ledaren för barnverksamheten planerar och genomför evenemang samt koordinerar och utvecklar församlingens småbarnspedagogik och familjearbete tillsammans med barnledarna. Ledaren för barnverksamheten lyssnar på barnens önskemål och initiativ och planerar, genomför och utvecklar också verksamheten tillsammans med barnen och familjerna. Centralt i arbetet är samarbetet med den kommunala småbarnspedagogiken, till exempel daghem, och med andra organisationer som arbetar med barn och familjer.

Utbildning

Till en tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet behövs en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som omfattar 210 studiepoäng, (socionom YH), ledare för småbarnspedagogik. I utbildningen ska ingå de studier i teologi, församlingarnas och kyrkans arbete och kyrkans fostran och småbarnspedagogik som anges i kyrkans författningssamlings beslut nr 124.

Utbildning ges av yrkeshögskolan Diak (mera information på yrkeshögskolans webbsidor).

YouTube-video