Hyppää sisältöön

AuroraAI-tekoälyohjelma

AuroraAI on valtiovarainministeriön koordinoima kansallinen tekoälyohjelma, jossa kirkko on mukana.  AuroraAI:n tavoitteena on ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti.

AuroraAI - kansallinen tekoälyohjelma. Kuvassa teksti AuroraAI.

Kirkkohallitus ja pilottiseurakunnat tekevät valtiovarainministeriön kanssa yhteistyötä. Pilottina kehitetään rippikoulujen käyttöön tekoälyä hyödyntävä sovellus, joka auttaa nuoria pohtimaan omaa elämäänsä ja tukee sen kautta nuorten hyvinvointia.

Samalla sovellus tukee rippikoulujen suunnittelemista yhdessä nuorten kanssa sekä rippikoulujen kehittämistä paikallisesti ja valtakunnallisesti. 

Sovelluksen pilotoinnissa on mukana seurakuntia Turusta, Espoosta, Tampereelta, Oulusta ja Mikkelistä. Sovelluksen ensimmäinen pilotointi toteutetaan kesällä 2021.

Kokonaisuudessaan AuroraAI-ohjelmassa toteutetaan AuroraAI-verkko, jonka tarkoitus on kytkeä julkisen hallinnon organisaatioiden palvelut yhteen vuorovaikuttamaan myös muiden sektorien palvelujen kanssa. Verkolla parannetaan erityisesti julkisten palveluiden ja palvelun käyttäjien kohtaamista ja huolehditaan, ettei resursseja mene hukkaan.

Päivitetty