Yhdessä - osana ulkosuomalaistyön verkostoa

Kirkon ulkosuomalaistyön visio on olla muutoksen keskellä yhteistyöhakuinen osa verkostoa, joka toimii ulkosuomalaisten hyväksi Suomessa ja maailmalla. Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään 37 maassa. Määrällisesti suurimpia kohdemaita ovat Ruotsi, USA, Espanja, Kanada, Saksa ja Australia.

Yhteistyötä

Kirkon ulkosuomalaistyö on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoimintaa paikallisten kristittyjen kanssa. Sitä tehdään yhteistyössä paikallisten sisarkirkkojen, muiden suomalaisyhteisöjen ja Suomen edustustojen kanssa. Suomi-seura ry,  Siirtolaisuusinstituutti, Suomen Merimieskirkko ry ja kirkkomme lähetysjärjestöt ovat läheisiä yhteistyökumppaneita.

Työntekijät

Vapaaehtoiset ovat työn kantava voima. He ovat paikallisia ulkosuomalaisia, joiden antama aika ja työpanos ovat hyvin tärkeitä. Päätoimisia työntekijöitä on yhteensä noin 160. Osa heistä on paikallisen luterilaisen kirkon, osa Kirkkohallituksen, osa kirkkomme lähetysjärjestöjen (13 maassa) ja osa Suomen Merimieskirkko ry:n (6 maassa) palveluksessa.

Kuka maksaa

Toiminnan perusta on oma varainhankinta. Kirkon ulkosuomalaistyö tukee  ulkosuomalaisseurakuntien toimintaa avustuksilla. Työtekijöistä suurin osa työskentelee kohdemaiden sisarkirkkojen palveluksessa.

A woman selling fruits abroad.