Hyppää sisältöön

Dopets symboler 

Vattnet, klänningen, ljuset, välsignelsen - allt i dopet har en betydelse. Symbolerna och symbolhandlingarna vill hjälpa oss att förstå djupet av dopets betydelse.

Dopet är ett sakrament, en helig handling som Jesus uppmanat oss att utföra. Dopet är i sig ett mysterium som är svårt att förklara i ord. Därför använder vi symboler och symbolhandlingar i dopakten. Nedan går vi igenom och förklarar de viktigaste symbolerna och momenten i dopceremonin. 

Vattnet 

Vattnet är den centrala symbolen i dopet då prästen döper i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och samtidigt öser vatten tre gånger över dopkandidatens huvud. 

I dopet symboliserar vattnet liv och renhet. Allt levande behöver vatten och genom dopets vatten ger Gud oss evigt liv. Vatten är också renande. I rent vatten tvättar vi oss och i dopets vatten renas vi från vår synd och brist. Paralleller till den här symboliken ser vi i berättelsen om Noas ark. Genom vattnet rensades ondskan bort och nytt liv skapades efter den stora floden. En annan förebild har vi i Israels folks vandring genom Röda havets vatten som innebar en vandring från slaveri till frihet. I vattnet finns också bärkraft, det kan bära stora fartyg, liksom Gud bär oss.

Händer öser vatten ur dopfunt.
Bild: Heli Mielonen

Dräkten 

Dopdräkten har även den en symbolisk betydelse.  I Galaterbrevet 3:27 säger Paulus: Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Dopdräkten är vit – glädjens, uppståndelsens och renhetens färg. Vid dop av barn är dopdräkten ofta för stor, en påminnelse om att vi inte är färdiga utan får växa i vår tro. I många familjer har man en dopdräkt som gått i arv i flera generationer. Ibland är de döptas namn och dopdatum broderade på dopdräkten och man kan ana en gemenskap över generationsgränserna. I konfirmationen bekräftas dopet och konfirmanderna är ofta iklädda en vit konfirmandkåpa, som nu när de undervisats i den kristna tron är i rätt storlek. Vid livets slut möter ännu en symbolhandling kopplad till dopet. Den traditionella vita svepningen av den döda påminner om den dopdräkt vi bar när vi tog emot löftet om det eviga livet. Dopet bär när livet slocknar.  

Ljuset 

Dopljuset är en symbol för Kristus. Ljuset tänds i anslutning till dopet och påminner om att Kristus är ljuset på den döptes livsväg. Jesus sade om sig själv: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Joh 8:12) Men han sade också: Ni är världens ljus. (Matt 5:14) Med dopet följer en uppgift att sprida ljus, glädje och värme omkring oss. Ljuset är alltid starkare än mörkret.  

Vit färg 

Den vita färgen är glädjens, uppståndelsens och renhetens färg. I kyrkan används den vita färgen på de stora högtidsdagarna. Dopet är också en fest och då är det naturligt att den vita färgen dominerar. Den vita färgen påminner oss även om festen som väntar Guds folk.  

Duva 

I berättelsen om när Jesus döptes sänkte sig en duva ner ovanför hans huvud. Duvan är en symbol för den heliga Anden, en av de gåvor vi får i dopet.  Aposteln Petrus förklarar: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga Anden som gåva." (Apg 2:38)  

Stiliserad duva som flyger.

Korset  

Korset är den viktigaste symbolen för kristna. Korset som i romarriket var ett fruktansvärt avrättningsredskap förvandlades genom Jesus uppståndelse till ett segertecken. Det tomma korset bär löfte om att livet segrar trots död och begravning. Korset tecknas på den döptes ansikte och bröst, ett tecken på att segern är dyrköpt. Dopet är en handling som pekar på en väg från mörker till ljus, från död till liv.  

Välsignelse 

Att välsigna betyder att tala väl om eller önska någon väl. När vi välsignar eller ber om välsignelse är det en bön om att inneslutas i Guds kärlek. I dopet välsignas den som ska döpas genom att präst, faddrar och föräldrar - med handpåläggning på den döptes huvud - ber om Guds välsignelse.  Välsignelsen är en gammal judisk och kristen tradition som nämns redan i 4 Mos 6:24-26. 

Baby välsignas av präst, familj och faddrar vid dop i kyrka.
Bild: Aarne Ormio/Kyrkans bildbank

Dop- och missionsbefallningen 

Uppdraget att döpa kommer från Jesus själv. Vid dopet läser vi den bibeltext som berättar varför vi döper. “Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20) Döp och lär. Dop och undervisning hör ihop. Den nydöpta skall växa till som människa och kristen. Uppdraget att undervisa och tillsammans förundras inför dopet ges föräldrar, faddrar och församling. 

Trosbekännelsen  

Trosbekännelsen (credo på latin) är en bekännelse och en lovsång till den treenige Guden. Att läsa med i trosbekännelsen är ett sätt att säga: jag vill höra till Gudsfolket. Trosbekännelsen är också ett skydd som slår vakt om det heliga och om kyrkans lära och tro. Det är denna tro vi döps in i.  

Ordet  

Det är skäl att här ännu nämna en aspekt av dopet, som inte är en symbol, men av avgörande betydelse. Guds ord i Bibeln. Utan de instiftande orden förblir vattnet vanligt rent vatten. Det är Guds ord som tillsammans med vattnet gör dopet till ett frälsande och livgivande vatten som renar och befriar. Martin Luther skriver i sin Lilla katekes:  “Det är visserligen inte vattnet som har denna verkan, utan Guds ord som är med och i vattnet, och tron som litar på detta Guds med vatten förenade ord. Ty utan Guds ord är vattnet bara vatten och inget dop, men förenat med Guds ord är det ett dop.”