Hyppää sisältöön

Det kristna dopet 

Dopet är den viktigaste fest man kan fira som kristen. Men varför är dopet så viktigt? Vad händer i dopet och vad innebär det att bli döpt? 

Dopet är en gåva 

I dopet möter Gud oss med sina goda gåvor och tar emot oss som sina barn. Vi får del av det som Jesus gjorde då han dog på korset och försonade världen med Gud. Hans uppståndelse är det hopp som genomsyrar dopet. När Jesus döptes sänkte sig Anden över honom som en duva. I dopet får vi också del av samma Guds heliga Ande som hjälper oss att tro på Jesus och att leva i vår tro. 

Genom dopet börjar ett nytt liv i gemenskap med Gud och församlingen. Därför är undervisning i den kristna tron en naturlig följd av dopet. Jesus uppmanar oss att döpa och lära. Undervisningen tar olika former från aftonbön vid barnets säng till över faddrarnas och föräldrarna förböner för den döpta till konfirmandundervisningen och konfirmationen som är en bekräftelse av dopet. Församlingen erbjuder också växtplatser och undervisning genom olika klubbar och läger. 

Barn blir välsignad av familj och präst.

Bild: Hannu Jukola

Dopet betyder gemenskap 

Genom dopet tas vi upp i kyrkans gemenskap. Den som döps blir medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och infogas samtidigt i den stora gemenskap som består av alla döpta och troende, Kristi världsvida kyrka. En gemenskap som sträcker sig över hela jorden, över flera generationer, och till och med genom tid och rum.  

Som döpt och konfirmerad kan du bli fadder och också ställa upp i och påverka genom kyrkovalet. Du får rösta redan som 16-åring och ställa upp som kandidat i valet när du fyller 18 år. Som medlem av kyrkan kan du också gifta dig i kyrkan, betala kyrkoskatt och på så sätt stödja det arbete församlingen gör.