Hyppää sisältöön

Du ska heta...

Många hör barnets namn första gången vid dopstunden. Namnet är en del av barnets, unika personlighet. Vid dopet kallar Gud barnet vid namn och tar det till sig. Ibland är det svårt att välja namn. En del "ärver" ett namn, andra får helt nya namn som inte funnits i släkten tidigare och en del hittar ett namn innan barnet är fött. Juridiskt sett har inte namngivningen något med dopet i sig att göra men symboliskt är det en viktig del av dopet.

Gammelfarmor håller baby i famnen.

Hur väljer jag namn åt mitt barn?

Att välja förnamn åt sitt barn är en spännande process. Kanske vill man att barnet ska ha ett namn som gått i arv, ett vanligt namn eller ett ovanligt namn. I en två- eller flerspråkig familj kanske det viktigaste kriteriet för namnet är att det fungerar bra på flera språk. Namnlagen ställer också vissa krav på namnet, även om man får välja ganska fritt. Ifall man vill välja ett mycket ovanligt namn lönar det sig att vara i kontakt med namnmyndigheten för att säkerställa att namnet godkänns. I Finland får man ge högst fyra förnamn åt sitt barn. Ifall du undrar vilka namn du får och inte får ge åt ditt barn kan du läsa mer i namnlagen eller hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vanliga namn 2019
Källa: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Flickor: Saga, Emma, Stella, Ellen, Alva, Aino, Aada, Sofia, Olivia, Lilja
Pojkar: Emil, Liam, William, Oliver, Edvin, Leo, Elias, Eino, Eli, Noel

Efternamn

Det finns också bestämmelser för hurudant efternamn man får ha. Alla måste ha ett efternamn och vilket efternamn ditt barn ska ha behöver du bestämma innan dopet. Vilket efternamn ett barn kan få beror på vilka efternamn föräldrarna har, om de är gifta eller inte och om de har gemensam vårdnad. Valet av efternamn styrs också av huruvida det finns äldre biologiska syskon som föräldrarna har gemensam vårdnad om. Ifall det bara finns en förälder får barnet samma efternamn som den föräldern. Du kan läsa mer om hur man väljer efternamn i namnlagen eller hos myndigheterna för digitalisering och befolkningsdata. Klicka här för att komma till namnlagen. Klicka här för att komma till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Måste mitt barn bli döpt för att få ett namn?

Nej, det är föräldrarna som ger namnet till barnet. Även barn som inte döps får namn. Namnet kommer först, sedan följer dopet. Att bli döpt är nämligen en speciell kallelse från Gud. Gud kallar barnet med dess eget namn att bli döpt. Därför är namnet viktigt i dopet. 

Ifall barnet inte döps eller dopet inte hålls inom tre månader efter barnets födelse ska namnet meddelas till magistraten via den blankett som kommit hem efter att barnet fötts. Namnet behöver vara registrerat innan man till exempel kan ansöka om pass eller kan få ett sjukförsäkringskort. Ifall ni håller dop efter att namnet registrerats kan det vara bra att säga det åt prästen eller kanslipersonalen innan ni träffar prästen för att diskutera dopet, eftersom föräldrarna då behöver skriva under en blankett om inträde i religiöst samfund som prästen tar med sig.