Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Globaali seksuaalisen häirinnän vastainen #Metoo-kampanja on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Kirkossakin on havahduttu kysymään, ovatko yhteiset ohjeet ja toimintamallit puuttua seksuaaliseen häirintään kaikkialla ajantasaisia ja riittäviä. Nykyisellään seurakuntia ohjaa mm. sopimus epäasiallisen kohtelun ehkäisemisestä

Myös seurakuntayhtymä- ja seurakuntakohtaisia tarkennettuja ohjeita on olemassa. Hiippakunnat tukevat tarvittaessa asioihin puuttumisessa ja pitävät asiaa esillä esimerkiksi piispantarkastuksissa.

Helsingin hiippakunnan ohjeet seksuaaliseen häirintään puuttumisesta valmistuivat maaliskuussa 2018. Porvoon hiippakunnassa ohjeita on tarkennettu vuonna 2014 ja Tampereella vuonna 2015.

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo, että kirkossa on kaikkialla oltava sellaiset toimintamallit, että häirintätapaukset tulevat esiin ja niihin pystytään puuttumaan. Toimintamallien tulee hänen mukaansa olla riittävän yhtenäiset ja kaikkien kirkon piirissä toimivien tiedossa.

Mäkisen mukaan on valitettavasti selvää, ettei kirkkokaan ole häirinnästä vapaata aluetta. ”Häirinnän suhteen pitää kuitenkin olla nollatoleranssi: yksikin tapaus on liikaa. Häirinnänvastaiset kampanjat ovat tärkeä heräte kirkolle ja kirkossa”, Mäkinen sanoo.

Ajankohtaista

Ekumeeninen kampanja #totuusvapauttaa  #sanningenbefriar #duohtavuohtadahkáfriidjan luovutti 17.5.2018 arkkipiispa Kari Mäkiselle julkilausumansa seksuaalisen häirinnän poistamiseksi kirkoissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Luovutus tapahtui kirkolliskokouksen yhteydessä Turun kristillisellä opistolla. Kampanjan edustajina toimivat rovasti Heli Inkinen sekä Monika Pensar.

Kampanja haastaa kirkkoja näkyvään ja säännölliseen työhön Luterilaisen maailmanliiton suosituksen mukaan: seksuaalinen häirintä ja väkivalta on poistettava uskonnollisuuden keskuudesta sekä arjessa että muuttamalla uskonnollisia valtarakenteita.

650 allekirjoittaja esittää, että kaikki hiippakunnat loisivat mallin, jossa koulutetut tukihenkilöt ovat seksuaalista häirintää kokeneiden tukena. Tällainen malli on jo käytössä Porvoon hiippakunnassa, ja Lapuan ja Helsingin hiippakunnissa mallia ollaan ottamassa käyttöön.

Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi, että #totuusvapauttaa-kampanjaa tarvitaan, jotta syvälle kulttuurin rakenteisiin piiloutuva väkivalta ja alistaminen tulee näkyviin.

”Jo nyt tämä kampanja on rohkaissut ihmisiä puhumaan ääneen sellaista, joka on aiemmin kätkeytynyt häpeän ja pelon hiljaisuuteen”, Mäkinen sanoi. ”Tämä kampanja on jo nyt havahduttanut kirkkoa ja sen eri toimijoita tarkistamaan, olemmeko organisaationa ja yhteisönä riittävästi hereillä, jotta voimme estää seksuaalisen väkivallan ja häirinnän.”

Helsingin hiippakunnan toimintaohjeet seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä vastaan valmistuivat maaliskuussa 2018. Ohjeet laatineessa työryhmässä oli mm. kaksi seksuaalirikosten asiantuntijaa Helsingin poliisista sekä asiantuntija Rikosuhripäivystyksestä. 

Turun arkkihiippakunta on ilmoittanut myös tarkentavansa ohjeistuksiaan seksuaaliseen häirintään puuttumisesta.

Porvoon hiippakunnassa tarkennettiin ohjeistusta seksuaaliseen häirintään puuttumisesta vuonna 2014.