Rahan käyttö kirkossa

Kirkon rahankäyttö nousi median otsikoihin ja somekeskusteluihin vuoden 2018 alussa, kun Helsingin uusi piispa Teemu Laajasalo sai kysymyslistan, joka liittyi luottokortin käyttöön hänen kirkkoherrakautenaan.

Selvitys Helsingin seurakuntien johdon luottokortinkäytöstä ja matkalaskuista vuodelta 2017 on valmistunut

Helsingin seurakuntayhtymän MAURA Audit Oy:ltä tilaama selvitys luottokortin käytöstä ja matkalaskuista vahvistaa yhtymän sisäisen tarkastuksen viime syksyisen havainnon, että laskujen hyväksyntäprosesseissa on ollut aukkoja ja että tositteiden säilyttämisessä ja selitteiden laatimisessa on paikoin merkittäviä puutteita. 

Ulkopuolinen, riippumaton selvittäjä kävi läpi 50 johtajan, päällikön ja kirkkoherran luottokorttiostot ja matkalaskut vuodelta 2017. Teemu Laajasalon osalta käytiin läpi hänen pyynnöstään ja Helsingin seurakuntayhtymän päätöksellä luottokorttiostot ja matkalaskut vuosilta 2013–2017.

Selvitys julkistettiin Helsingin seurakuntien verkkosivuilla 2.3.2018

 

Julkisuudessa olleet talousepäselvyydet selvitetään

Helsingin seurakuntayhtymä ilmoitti 11.1.2018 tilaavansa talousasioista selvityksen ulkopuoliselta, riippumattomalta asiantuntijalta. Osana kattavaa selvitystä riippumaton taho käy läpi kaikki myös julkisuudessa esillä olleet väärinkäytösepäilyt. Kokonaisuudessaan selvitys tehdään sisäisen valvontajärjestelmän toimivuudesta sekä talousasioita koskevista menettelytavoista ja hyväksymiskäytännöistä. Luottokorttien käyttö ja luottokorttilaskujen hyväksyntä kuuluvat tähän kokonaisuuteen.

"Asiat selvitetään pohjamutia myöten. Avoimuuteen ja vastuullisuuteen kuuluu, että epäselvyyksiä ei ole eikä jää", on yhtymänjohtaja Juha Rintamäki sanonut.

Helsingin seurakuntayhtymä täsmensi jo loppuvuodesta 2017 mm. verkko-ostamista koskevia luottokortinkäytön pelisääntöjä. Samalla laskujen hyväksymiskäytäntöjä tiukennettiin. Kirkkoherrojen laskut hyväksyy jatkossa hallintojohtaja ja yhtymän johtajan laskut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Katso lisää Helsingin seurakuntien sivuilta.

Piispa Laajasalo: Hyvä, että asiat selvitetään

Piispa Teemu Laajasalo on todennut pitävänsä hyvänä, että otsikoihin nousseet asiat selvitetään.

Katso piispa Laajasalon kommentit.

Seurakunnan perustoiminta pyörii kirkollisverovaroin

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat käyttävät kirkollisverovaroja toimintansa pyörittämiseen.

Katso lisää tästä palvelusta kirkollisverosta ja siitä, miten rahoja käytetään.

Katso lisää tästä palvelusta kirkon taloudesta

Katso arkkipiispa Mäkisen kommentti kirkon rahojen käytöstä

Miten kirkon rahankäyttöä valvotaan?

Seurakunnilla, kapituleilla ja Kirkkohallituksella on olemassa muun muassa talous- ja matkustussäännöt. Esimiesten tehtävä on valvoa, että sääntöjä ja ohjeita noudatetaan.

Rahankäytön valvonta kirkossa kuuluu seurakunnille (tarkemmin seurakuntatalouksille) ja käytännössä niiden valitsemille tilintarkastajille (KJ 15:7). Kirkon keskusrahastolla ja Kirkon eläkerahastolla on myös tilintarkastajat.

Tilintarkastajan on muun ohessa tarkastettava, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti (KJ 15:8). Kirkkohallitus on antanut sisäisen valvonnan ohjeet, Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnissa.

Sisäinen valvonta on kaikkien työntekijöiden, mutta etenkin johdon tehtävä. Helsingin seurakuntayhtymällä on omat sisäiset tarkastajat. Suurimmilla srk-talouksilla on omat sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeet. Kirkkohallitus ostaa sisäistä tarkastusta palveluna tilintarkastusyhteisöltä.

Kirkkohallitus voi toimittaa talouden tarkastuksia seurakunnissa, mutta silloin kyseessä on saadun avustuksen käyttöön liittyvä rahankäyttö.

Väärinkäytökset yksittäistapauksia

Kirkon piirissä on ilmennyt vuosien varrella yksittäisiä rahojen väärinkäyttötapauksia. Kun ne on tutkittu ja jos ne ovat johtaneet syytteisiin ja rangaistuksiin, niistä on tiedotettu. 

Myös Helsingin seurakuntayhtymästä on todettu, että tällä tietoa luottokortti- ja matkalaskuepäselvyydet koskevat yksittäisiä tapauksia. Yhtymäjohtaja Rintamäki on muistuttanut, että ylivoimainen enemmistö ostoista on varmasti tehty asianmukaisesti ja ohjeita pilkulleen noudattaen.