Sijoitusyksikkö

Sijoitusyksikkö vastaa kirkon eläkerahaston, keskusrahaston, kolmen tuomiokapitulin sekä muutamien omakatteisten rahastojen varoista. Yksikön tehtävänä on sijoitusvarojen hoitaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on oma eläkelaitos ja kirkon eläkerahastossa hoidetaan kirkon työntekijöiden eläkevaroja. Eläkerahaston tehtävänä on turvata eläkkeiden maksaminen sekä tasata seurakuntien eläkemaksun kehitystä suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Eläkerahasto perustettiin vuonna 1991.

Sijoitusjohtajan vastuulla on kirkon eläkerahaston ja keskusrahaston sijoitusten kokonaisuuksien hallinta ja yksikön johtotehtävät. Kiinteistösijoituspäällikkö vastaa sekä suorista että epäsuorista kiinteistösijoituksia. Salkunhoitajien vastuulla on sijoituskohteiden analysointi ja seuranta sekä salkkurakenteen kehittäminen.


sijoitusjohtaja
Talousosasto
Sijoitusyksikkö
Eteläranta 8
00131 Helsinki

kiinteistösijoituspäällikkö
Talousosasto
Sijoitusyksikkö
Eteläranta 8
00131 Helsinki

vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja
Talousosasto
Sijoitusyksikkö
Eteläranta 8
00131 Helsinki

korkosalkunhoitaja
Talousosasto
Sijoitusyksikkö
Eteläranta 8
00131 Helsinki