Hyppää sisältöön

Andakter och gudstjänster i radio och tv

I Yle Vega sänds morgon- och aftonandakter så gott som dagligen. Andakterna hålls av personer från olika kristna kyrkor.

Varje söndag, och alla andra helgdagar under året, sänder Yle Vega också en radiogudstjänst kl. 13.03. Gudstjänsterna sänds från olika kristna kyrkor runtom i Finland.

I Yle Fem sänds 8-10 tv-gudstjänster årligen. Gudstjänsterna är koncentrerade till större kyrkliga helger såsom advent, jul och påsk och sänds i regel kl. 12.00.

På adressen arenan.yle.fi kan du lyssna och titta på programmen efter att de sänds.

Se också en del av församlingarnas egna strömningar.

Församlingar som strömmar gudstjänster 

Agricola församling

Gudstjänster och andakter finns tillgängliga på Agricola församlings Youtubekanal.

Bergö församling

Gudstjänst sänds digitalt klockan 12 i Petalax-Bergö lokal-TV (samarbete med Petalax församling).

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Gudstjänsten sänds via Borgå svenska domkyrkoförsamlings webbplats.

Die Deutsche Gemeinde in Finnland / Tyska församlingen i Finland

Tyska församlingen i Finland strömmar sin söndagsgudstjänst på församlingens Youtubekanal Deutsche Gemeinde in Finnland.

Ekenäsnejdens svenska församling

Bandade och strömmade gudstjänster, andakter och program på Ekenäsnejdens svenska församlings Youtubekanal.

Finström-Geta församling

Gudstjänster kommer att strömmas på Finström-Geta församlings Facebooksida.

Grankulla svenska församling

Gudstjänsterna sänds på Grankulla församlings Facebooksida. Förrättningarna sänds vid behov på webben om de anhöriga önskar det, men det innehållet blir inte offentligt.

Hammarlands församling

Gudstjänsten kan följas av de boende på Hammargården och på Hammarlands församlings Facebooksida.

Jakobstads församling 

Pedersöre och Jakobstads svenska församlingar samarbetar kring en webbgudstjänst kl. 12.00. Mera information om gudstjänsterna finns på Jakobstads svenska församlings webbplats.

Johannes församling

Högmässa firas utan församling, filmas och publiceras på Johannes församlings webbplats och på Johannes församlings Facebooksida.

Jomala församling

Gudstjänsterna sänds varje söndag kl. 11 på Jomala församlings Facebooksida.

Karis-Pojo församling

Information om gudstjänster och andakter finns på Karis-Pojo församlings webbplats.

Karleby svenska församling 

Alla gudstjänster i Karleby sockenkyrka och Gamlakarleby stadskyrka sänds som direktsändningar via nätradion. Varje söndag klockan 12 kan man lyssna på gudstjänsten i Radio Dei - antingen via Radio Deis webbplats eller radio på frekvenserna 105,9 MHz eller 91,8 MHz.

Korsholms svenska församling

Gudstjänster sänds varje söndag kl. 11 i Korsholms församlings Facebooksida. Mera information om församlingens närvaro på webben finns på Korsholms församlings webbplats.

Korsnäs församling

Gudstjänst sänds varje söndag kl. 11 på nätet. Mera information finns på Korsnäs församlings webbplats.

Kristinestads svenska församling

Gudstjänst sänds varje söndag kl. 12 via en ljudlänk och via församlingens Kristinestads svenska församlings Facebooksida.

Kronoby församling

Gudstjänsterna (inga mässor) sänds från Kronoby kyrka och är tillgängliga via Kronoby församlings Youtubekanal

Larsmo församling

Gudstjänsterna sänds via Larsmo När-TV och är tillgängliga på Larsmo församlings Youtubekanal.

Lemland-Lumparlands församling

Gudstjänsterna sänds på Lemland-Lumparland församlings webbplats och Facebooksida.

Malax församling

Gudstjänster och andakter via Malax församlings webbplats.

Mariehamns församling

Församlingen sänder gudstjänst på söndag kl. 11 i Mariehamns församlings Facebooksida.

Matteus församling

Matteus församling sänder gudstjänster på söndagar kl. 10 via Matteus församlings Facebooksida och Matteus församlings Youtubekanal.

Nykarleby församling

I Nykarleby församling firar vi gudstjänst tillsammans över internet varje söndag kl. 10.00 från Jeppo kyrka. Nykarleby församling sänder också helgmånsbönen lördagar klockan 18 från Jeppo kyrka.

Närpes församling

Gudstjänster i Närpes kyrka varje helgdag kl. 12 sänds via Närpes församlings webbplats.

Pedersöre församling

Gudstjänsterna sänds från Jakobstads kyrka. Du kan lyssna på gudstjänsterna via webbradion och se dem via Pedersöre församlings Youtubekanal.

Petalax församling

Man kan följa gudstjänsterna via Petalax lokal-TV varje söndag kl. 12.

Petrus församling

Gudstjänster, andakter och Förbön & Tack är tillgängliga på Petrus församlings Facebooksida.

Replot församling

Gudstjänster och andakter finns på Replot församlings Facebooksida och församlingens webbplats.

Saltviks församling

Gudstjänst strömmas på söndag kl. 11.00 på Saltviks församlings Facebooksida.

Sibbo svenska församling

Gudstjänsterna strömmas söndagar kl. 12 på Sibbo svenska församlings Youtubekanal. Också andakter publiceras på kanalen.

Solfs församling

Solfs församling sänder tillsvidare gudstjänsterna via Solf församlings Facebooksida och webbplats.

Sund-Vårdö församling

Gudstjänster strömmas på Sund-Vårdö församlings Facebooksida.

Tammerfors svenska församling

En videoandakt publiceras tillvidare varje lördag på Tammerfors svenska församlings Facebooksida.

Vasa svenska församling

Församlingen strömmar gudstjänster på Vasa svenska församlings Youtubekanal och ibland på Vasa svenska församlings Facebooksida.

Vanda svenska församling

Söndagsgudstjänsterna kl. 10 från Helsinge kyrka S:t Lars strömmas via Vanda svenska församlings Youtubekanal.

Väståbolands svenska församling

Församlingen strömmar gudstjänster på Väståbolands svenska församlings Facebooksida kl. 10 från Pargas kyrka.

Vörå församling

Gudstjänsten från Vörå kyrka strömmas i Vörå församlings YouTubekanal och sänds på Årvas-tv och Wör-tv. 

Åbo svenska församling

Gudstjänster strömmas söndagar kl. 12.00 från Åbo domkyrka och är tillgängliga på webbplatsen virtuaalikirkko.fi 

 

Informationen på den här sidan är uppdaterad 30.11.2020.