Förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kirkolliskokous


registrator
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
avdelningschefens sekreterare
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

konceptplanerare
Södra kajen 8
00130 Helsingforsavustusvalmistelija
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
utbildare
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
sakkunnig inom kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Satamakatu 11
00160 Helsingfors
ecklesiastikråd
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors
koordinaattori
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lakimies
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33010 Tammerfors
piispainkokouksen teol. siht.
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

johtaja
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Projektipäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
käyttöliittymäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kansliapäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
järjestelmäpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Työmarkkina-asiamies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
henkilöstöpäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustusvalmistelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Satamakatu 11
00160 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
pääsihteeri
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuottaja-toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistopalvelujen esimies
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koordinaattori
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
palvelupäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirkolliskok. sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
viestintäsihteeri
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kiinteistöpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirjeenvaihtaja-siht.
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sihteeri
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
pastor för döva
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Satamakatu 11
00160 Helsingfors
verkkoviestintäpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
webbredaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

projektipäällikkö
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-planerare
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Satamakatu 11
00160 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Neuvottelupäällikkö
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
arkistonhoitaja
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tilastosihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tietoturvapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkotyöntekijä
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
diakoniarahaston sihteeri
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtajan sihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
henkilöstösihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Vanda
toimistosihteeri
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

projektityöntekijä
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
suunnittelija
Kyrkostyrelsen
Satamakatu 11
00160 Helsingfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kuvaaja-toimittaja
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Satamakatu 11
00160 Helsingfors

tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Maankäyttöpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloussuunnittelupääl.
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lakimies
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Viestintäjohtaja
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kirkkoneuvos
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Yliarkkitehti
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kirkkoneuvos
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kampanjapäällikkö
Kyrkans kommunikation
Satamakatu 11
00160 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kurssisihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
siirtolaispastori
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

apulaisjohtaja
Kyrkans informationscentral
Förvaltningstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
harjoittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
Kirkkoneuvos
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
hankeviestintäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
systemspecialist
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Satamakatu 11
00160 Helsingfors
lähetysteologi
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

viestintäsihteeri
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
ohjelmapäällikkö
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
turistipastori
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
informaatikko
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koulutussuunnittelija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Henkilöstökoulutus ja kirkon työhön johtava koulutus, koulutuskalenteri

Johtaja
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 10
00130 Helsingfors
kirjanpitäjä
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkimusassistentti
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkopalvelutuottaja
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

harjoittelija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
Johtajan sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
tietohallintojohtaja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kulttuuriperintöasiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Testauttaja
Perheneuvonta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Primetestaaja1
pastor för utveckl.störda
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirjeenvaihtaja-siht.
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo
tietojärjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
sisältöpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Virkavapaalla vuoden loppuun

Sanna-Maarian esittelyteksti

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirjanpitopäällikkö
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtaja
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Lakimies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
rekisterijohtaja
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tilastoasiantuntija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
virastomestari
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

hankintapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

järjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Toimistosihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors