Mediekalender

20.9 Kyrkans Utlandshjälp öppnar Finlands första matsvinnsbutik, Helsingfors

Kyrkans Utlandshjälp öppnar Finlands första matsvinnsbutik. Målet är att minska matsvinnet, vilket i sin tur blir till nytta för miljön. I Finland har vi ett matsvinn på 400-500 miljoner kg per år och 50 000 kg av det förväntas kunna komma till användning via den nya affären.

Matsvinnsbutiken som öppnas i stadsdelen Fiskehamnen i Helsingfors grundar sig på WeFood-konceptet som utvecklats av danska folkkyrkans nödhjälpsorganisation DanChurchAid. Den första affären öppnades i Danmark 2016.

Läs mer om Finland första matsvinnsbutik (på finska)

Mera information: informatör Erik Nyström, tfn 040 143 4464

20.9 Biskopsvalpanel i Esbo stift, Alberga kyrka

Den sista av tre valpaneler inför den första omgågen biskopsvalet i Esbo stift hålls i kväll torsdag 20 september klockan 18.30 då kandidaterna mötes i Alberga kyrka på Grindbergsgatan 2 i Esbo.

Kandidater i valet är generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet Kaisamari Hintikka,  utbildaren i gudstjänstliv Juhani Holma, ledande studentpräst och idrottspräst Leena Huovinen och kyrkoherden i församlingen i Nyslott Sammeli Juntunen.

Valets första omgång ordnas 8 oktober i stiftets prosterier. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster.

Valpanelen Alberga, Esbo direktströmmas. Länkarna till direktströmningen sätts ut på Esbo domkapitels webbplats.

Biskopsvalet på Esbo stifts webbplats (på finska)

19-24.9 Helsinki Peace Talks samlar fredsaktörer till Finland, Helsingfors

Finska Missionssällskapet (Felm) ordnar tillsammans med sina samarbetsparter evenemanget Helsinki Peace Talks 19-24 september i Helsingfors. Evenemanget samlar delaktiga i fredsprocessen och fredsmäklare från Columbia, Syrien, Zimbabwe och Palestina till Finland.

Mera information om Helsinki Peace Talks och alla talare samt anmälningsanvisningar för de tillfällen som är öppna.

21.9 Kyrkans klockor ringer för att påminna om betydelsen av fred och kulturarvet i Europa och världen

För att uppmärksamma det europeiska temaåret för kulturarv har Tyskland lanserat ett evenemang som omfattar Europa där man ringer i klockorna för att påminna om betydelsen av solidaritet, fred och kulturarv. Flera kyrkor från Finland har redan anmält om sitt deltagande.

Läs mer (på finska)

23.9 Finska missionssällskapets Utjämningsdag

Varje år kring höstdagjämning ordnar Finska Missionssällskapet en utjämningskampanj. Årets Utjämningsinsamling stöder Finska Missionssällskapets arbete för att hjälpa krisdrabbade att bearbeta sina upplevelser. Hjälpen går bland annat till att ge psykosocialt stöd i Nepal och Colombia.

Läs mera på Finska Missionssällskapets webbplats

Läs om Finska Missionssällskapets evenemang under hösten

Mera information: kommunikatör Joanna Lindén-Montes, tfn 020 7127 264 (må-to)

21.9 Bröllopsnatt i Helsinge kyrka S:t Lars, Vanda

I Helsinge kyrka S:t Lars i Vanda ordnas den tredje fredagen i september en stämningsfull bröllopsnatt där man kan gifta sig utan förhandsbokning. Det är nu tionde gången som natten ordnas av finska församlingen i Dickursby i samarbete med Vanda svenska församling.

Mera information och intervjuförfrågningar:
kyrkoherde Martin Fagerudd, tfn 050 466 1183
prästen Terhi Viljanen, tfn 050 310 6824
informatören i Tikkurilan seurakunta Elina Kuitto, tfn 050 377 5805
Kommunikationschefen i Vanda kyrkliga samfällighet Meri-Anna Hintsala, tfn 044 4220339

Läs mera

Bilder finns i Kyrkans bildbank, sökord Hääyö.