Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kunnioittavan avioliittokeskustelun malli on otettu käyttöön kirkossa

Julkaistu 24.10.2016

Yhteensä 45 kirkollista keskustelijaa luotasi ajatuksiaan samaa sukupuolta olevien avioliitosta viime viikonlopun aikana Järvenpäässä.

Avioliittolain muutos astuu voimaan 1.3.2017, ja kirkko on uudenlaisen haasteen edessä: kuinka suhtautua mies- ja naisparien kirkolliseen vihkimiseen?

Kirkon nykyisen käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Kirkon jäsenten ja papiston piirissä kuuluu kuitenkin yhä voimakkaampana paine muutoksen suuntaan. Kuinka eri tavalla ajattelevat mahtuvat tulevaisuudessa samaan kirkkoon?

Skotlannissa sekä Englannin anglikaanikirkon vastaavassa prosessissa käytettyjen materiaalien pohjalta kirkkohallituksen asiantuntijat ovat laatineet Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle aineiston Armo ja Yhteys – aineisto eri tavoin ajattelevien keskusteluihin kirkossa. Aineiston avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat henkilöt voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä.

Ensimmäiseen keskusteluun oli kutsuttu kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia, seksuaalivähemmistöjen edustajia sekä muita kirkollisia vaikuttajia erityisesti Lapuan, Turun ja Kuopion hiippakunnista.

Rakentavaa keskustelua avioliitosta näkemyseroista huolimatta

Keskustelun tavoitteena oli löytää vaihtoehto vastakkainasettelulle ja viholliskuvien rakentumiselle erilaisista näkemyksistä ja vakaumuksista huolimatta. Keskustelulla pyrittiin rakentamaan tilanteita, joissa oli mahdollista kuunnella ja myös kuulla eri tavalla ajattelevien kokemuksia sekä ymmärtää heidän ajattelunsa taustoja.

Keskustelijat viettivät yhdessä keskeytyksettä 48 tuntia keskustelujen, yhteisen rukouksen, ehtoollisen vieton sekä vapaamuotoisen yhdessäolon kautta.

”Keskustelijoiden kommenttien mukaan kipeistä asioista päästiin puhumaan riittävän turvallisessa ilmapiirissä. Kokemukseksi muodostui, että jokainen huomasi olevansa marginaalissa omalla tavallaan, oli hyvä päästä kuuntelemaan itseään ja toisia suojatusti, ilman ulkopuolisia tarkkailijoita. Moni myös kertoi ennakkokäsitystensä vastakkaisella tavalla ajattelevista romahtaneen”, keskustelua koordinoinut kirkkohallituksen asiantuntija Anne Anttonen kertoo.

”Keskustelujen tavoitteena ei ollut yksimielisyyden tavoittelu. Sen sijaan myötätuntoinen kuuntelu ja toisen kokemuksen kunnioittaminen toteutuivat monen osallistujan mielestä paremmin kuin he osasivat odottaa”, Anttonen sanoo.

Keskustelu oli osa Kirkolliskokouksen marraskuussa 2015 kirkkohallitukselle antamaa tehtävää valmistella keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto, jonka avulla avioliitosta eri tavalla ajattelevat henkilöt voisivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä.

Jatkossa vastaavia keskustelutilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Järjestäjinä ovat hiippakunnat, suuret seurakunnat, järjestöt tai muut vastaavat tahot.

Lisätietoja ja haastateltavia:
Anne Anttonen, Kirkkohallitus, anne.anttonen@evl.fi, p. 050 579 2648 (keskustelumallin valmistelu ja ohjaaminen)
Simo Lampela, Muuramen seurakunta, simo.lampela@evl.fi, p. 050 594 3216 (keskustelumallin ohjaaminen)
Mari Korhonen, keskustelija, kirkolliskokousedustaja, mari.h.korhonen@gmail.com, p. 040 732 6950
Ari Paavilainen, keskustelija, Sastamalan seurakunta, ari.paavilainen@evl.fi, p. 050 314 9001
Elina Siirola, keskustelija, Kuopion hiippakunta, annaelina@gmail.com, p. 040 517 4133