Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokouksen asialistalla kirkkolakiehdotus ja selkokieliset rukoukset

Julkaistu 25.01.2021

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu vuoden ensimmäiseen istuntoonsa 26.–27.1.2021 Mikkelin hiippakunnassa Susiniemen leirikeskuksessa.

Piispainkokous jatkaa joulukuun istunnossa aloittamaansa keskustelua lausunnosta, joka koskee kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudelleen kirjoittamista.

Päätös kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta tehtiin toukokuun 2018 kirkolliskokouksessa, ja kirkkolakiehdotus saatettiin eduskunnan käsittelyyn vuonna 2019. Käsiteltävänä olevassa kirkkohallituksen esityksessä on pyritty ottamaan huomioon kirkkolakiehdotuksesta eduskuntakäsittelyn aikana esiin nostetut muutostarpeet. Piispainkokous antaa lausuntonsa kirkolliskokoukselle, joka kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa. Uusi kirkkolaki korvaa eduskunnan hyväksynnän jälkeen 1.1.1994 käyttöön otetun kirkkolain.

Piispainkokous antaa lausunnon myös selkokielisistä rukouksista. Kirkkohallituksessa on valmisteltu selkokielisiä päivän rukouksia täydentämään selko.evl.fi-sivustonLinkki avautuu uudessa välilehdessä jumalanpalvelusmateriaaleja. Selkokieliset rukoukset korostavat sekä yhteisen jumalanpalveluksen että saavutettavuuden merkitystä. Kyseessä on laaja liturginen aineisto. Vuonna 2019 julkaistu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024, Aktiivisesti osallinen, tunnistaa selkokielen tarpeen ja kannustaa sen käyttöön kirkossa.

Lisäksi piispat päättävät sisällöllisesti tutkinnon kelpoisuudesta, joka vaaditaan sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin. Tarkoituksena on turvata kyseisiin virkoihin kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarvittava teologinen, sielunhoidollinen ja terapeuttinen sekä pedagoginen osaaminen. Kirkon laintarkastustoimikunnalta pyydetään lausunto.

Kokouksessaan piispat keskustelevat myös muun muassa ekumeenisesta toimintalinjauksesta vuoteen 2026.

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kallialalle piispainkokous on viimeinen ennen eläkkeelle siirtymistä. Helmikuun alusta alkaen häntä seuraa tehtävässä 7.2. piispaksi vihittävä Mari Leppänen.

Lisätiedot:
piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, p. 050 594 1317
piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270