Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous antaa lausunnot partioyhteistyöstä sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudelleenkirjoittamisesta

Julkaistu 04.12.2020

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu vuoden viimeiseen istuntoonsa maanantaina 7.12. klo 12.00 Lapuan hiippakunnassa Kuortaneella.

Esityslistalla on muun muassa piispainkokouksen lausunto kirkkohallituksen täysistunnolle kirkon ja partion välisestä yhteistyösopimuksesta. Suomen partiolaiset päivittivät partion peruskirjan kokouksessaan marraskuussa. Nykyinen yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Lisäksi piispainkokous antaa kirkkohallituksen pyynnöstä kirkolliskokoukselle lausunnon kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudelleen kirjoittamisesta.

Päätös kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta tehtiin toukokuun 2018 kirkolliskokouksessa. Uudistuksen lähtökohtana oli tuoda rakenteellisesti johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolainsäädäntö. Uusi kirkkolaki korvaa 1.1.1994 käyttöön otetun kirkkolain.

Kirkkolakiehdotus saatettiin eduskunnan käsittelyyn vuonna 2019. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin kiinnitti lausunnossaan huomiota kirkkolakiehdotuksen useampaan kohtaan, joten eduskunnan hallintovaliokunta päätti keskeyttää kirkkolakiehdotuksen käsittelyn 1.4.2020.

Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä on pyritty ottamaan huomioon eduskuntakäsittelyn aikana esiin nostetut muutostarpeet. Uuteen kirkkolakiehdotukseen ehdotetaan otettavaksi pääosin vain säännöksiä, jotka koskevat kirkon järjestysmuotoa ja hallintoa. Kirkon tunnustukseen ja oppiin pohjautuvat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi kirkkojärjestykseen.

Piispainkokous käsittelee kokouksessaan myös muun muassa kirkon lähetysjärjestöjen kanssa käytyjen ohjauskeskustelujen raportit.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on solminut lähetystyön perussopimuksen seitsemän lähetysjärjestön kanssa (Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland). Perussopimuksen mukaan järjestöt raportoivat vuosittain keskeisistä strategisista linjauksistaan, toiminnastaan ja taloudestaan piispainkokoukselle.

Lisätiedot: piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi