Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajan valinnasta

Julkaistu 27.11.2020

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 23.11.2020 ratkaisun kysymyksessä, joka koski Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen viran täyttöä 1.7.2019 alkaen. Kirkkoneuvoksen valinnan teki Kirkkohallituksen täysistunto.

Kyseiseen virkaan valitsematta jäänyt henkilö teki Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksestä valituksen. Hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että valituksenalaista päätöstä ei ole syytä kumota. Hallinto-oikeus toteaa mm., että kansliapäällikkö ei ollut esteellinen toimiessaan esittelijänä ja asian valmistelijana. Asiassa ei myöskään synny tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua syrjintäolettamaa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lisätietoja: kansliapäällikön erityisavustaja Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi, p. 040 688 1467