Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin

Julkaistu 05.11.2020

Kirkolliskokous hyväksyi Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Kirkon yhteisen toiminnan perusmaksun suuruudeksi vahvistettiin 6,5 prosenttia. Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut vahvistettiin.

Kärkihanke Kirkon strategian toimeenpano rahoitetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. Suunnittelukaudella on tarkoitus käyttää noin neljä miljoonaa euroa seurakuntia yhteisesti hyödyttävään kärkihankkeeseen. Talousvaliokunnan mukaan pidemmällä tähtäimellä on pohdittava, miten hankerahoitus on järjestettävissä niin, että talousarvioista ei muodostu alijäämäisiä.

Talousvaliokunta korosti, että vuoden 2022 talousarvio on laadittava sovitun mukaisesti. Se haluaa, että kiinteistötaloutta tehostetaan.

Valtio maksaa vuonna 2021 valtion Kirkon keskusrahastolle 117 miljoonan euron rahoituksen. Siitä jaetaan 108 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaisesti. Seitsemän miljoonaa euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kirkolliskokous hyväksyi myös Kirkon eläkerahaston talousarvion vuodelle 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021–2023.

Talousvaliokunnan mietintö: Kirkkohallituksen esityksistä 5/2020 ja 5a/2020: Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodeksi 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021‒2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Avustukset kirkollisille järjestöille

Kirkolliskokous myönsi kirkkohallituksen esityksen mukaisesti yhteensä miljoonan euron avustukset jaettavaksi kirkollisille järjestöille. Kyseessä on taloudellinen tuki koronaviruspandemiasta selviytymiseen, sillä kolehtien tuotot ovat jääneet pandemian vuoksi vähäisiksi. Avustussumma, joka on kertaluonteinen, edellytetään käytettäväksi alkuperäisen kolehtikohteen hyväksi tai sitä lähinnä vastaavaan toimintaan.

Teknisen virheen korjaamisen ja avustussummien pyöristämisen johdosta miljoonasta eurosta jäi käyttämättä 4 500 euroa. Summa päätettiin lisätä Kirkon diakoniarahaston avustukseen.

Lista avustuksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokousviikon videoseuranta ja asiakirjat verkko-osoitteessa https://evl.fi/kirkolliskokousLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kuvia kirkolliskokouksesta median vapaaseen käyttöön: Kirkon kuvapankkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous.

Kirkolliskokouksen viestintä:
Tuulikki Terhemaa, vs. viestintäpäällikkö, puh. 050 372 1239
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, puh. 050 529 8503
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815