Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous arvioi istunnossaan KHO:n ratkaisua

Julkaistu 21.10.2020

Piispat keskustelivat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta asiassa, joka koski varoituksen antamista Oulun hiippakunnan papille samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. KHO:n 18.9.2020 ratkaisun mukaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa kyseiselle papille varoitus.

Piispainkokous totesi, että KHO:n päätös selkiyttää samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä koskevaa oikeudellista tilannetta ja vahvistaa sen, että kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana sisäinen autonomia ja itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja vai ei. Piispainkokous merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksi.

Piispainkokouksen mukaan KHO:n ratkaisu todentaa sen, että tehtyjen päätösten valossa kirkon nykyinen avioliittokäsitys on selkeä ja se perustuu näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Avioliittokäsityksen muuttaminen edellyttää kirkolliskokouksen päätöstä, joka vaatii määräenemmistön.

Piispainkokouksen johtopäätös: ”Piispainkokous toteaa, että tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Esille tulleita vihkimisiä käsitellään tapauskohtaisesti. On syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä.”

”Varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys”, arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi piispainkokouksen arviota. ”Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin.”

Piispainkokouksen arvio ja johtopäätös kokonaisuudessaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vuonna 2022 pidetään kaikissa hiippakunnissa synodaalikokous

Synodaalikokoukset pidetään 27.9.2022. Piispainkokous keskusteli alustavasti tulevien synodaalikokousten teemasta.

Piispat kutsuvat hiippakuntansa papit ja lehtorit vähintään joka kuudes vuosi synodaalikokoukseen, jonka tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.

Tukea LML:n hätäapurahastolle

Piispainkokous päätti myöntää kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta 100 000 euroa Luterilaisen maailmanliiton ylläpitämään hätäapurahastoon (LWF COVID-19 Rapid Response Fund). Rahastolla tuetaan erityisen vaikeassa tilanteessa olevien jäsenkirkkojen toimintaa koronapandemian aikana.

Lisäksi Luterilaiselle maailmanliitolle myönnettiin 50 000 euroa teologisiin dialogeihin. Ekumeeniset dialogit ovat Luterilaisen maailmanliiton ekumeenisen toiminnan keskiössä ja niiden rahoittamisessa jäsenkirkkojen tuki on ratkaisevassa asemassa.

Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudelleen kirjoittaminen

Kirkkohallituksessa on valmisteltu uutta esitystä kirkkolaiksi. Samalla valmistellaan myös esitystä kirkkojärjestyksen uudistamiseksi. Kirkkohallitus pyysi piispainkokousta antamaan kokonaisuudesta lausunnon kirkolliskokoukselle.

Piispainkokous nimesi työryhmän valmistelemaan lausuntoa. Työryhmään kuuluvat pääsihteeri Kari Kopperi sekä piispa Kaarlo Kalliala ja piispa Teemu Laajasalo. Piispainkokouksen lausunto kirkolliskokoukselle pyritään valmistelemaan joulukuun piispainkokouksessa.

Hallituksen esitys kirkkolaiksi annettiin 19.9.2019 eduskunnan käsiteltäväksi. Hallintovaliokunta päätti 1.4.2020 keskeyttää kirkkolakiehdotuksen käsittelyn ja esitti kirkkolain uudelleenkirjoittamista.

 

Piispainkokous kokoontuu seuraavan kerran 7.12.2020 Helsingissä.

Lisätiedot: piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi