Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus hyväksyi vuoden 2021 jumalanpalvelusten kolehtikohteet

Julkaistu 20.10.2020

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien vuoden 2021 jumalanpalvelusten kolehtikohteet.

Suurin kolehtikohderyhmä on aiempaan tapaan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Kirkkohallitus antoi hiippakuntien tuomiokapituleille oikeuden määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Kolehtikohteet vuonna 2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Kollekterna 2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot:
Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi

Kirkollisille järjestöille miljoonan euron avustus koronaepidemian vuoksi

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkollisille järjestöille jaetaan miljoonan euron suuruinen taloudellinen avustus "kolmen korin" kautta. Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella marraskuun kirkolliskokoukselle yksilöidyn esityksen siitä, miten miljoonan euron avustus kirkollisille järjestöille jaetaan. Kirkollisilta järjestöiltä on jäänyt kolehtituottoja saamatta koronaepidemian vuoksi.

Kirkkohallitus toteaa, että koronapandemia tuo epävarmuutta kolehtien keräämiseen, mutta jatkossa kirkon keskusrahasto ei pysty kompensoimaan mahdollisesti keräämättä jääneitä kolehteja. Kirkollisille järjestöille jaettava miljoonan euron avustus on näin ollen kertaluonteinen. Avustussumma edellytetään käytettävän alkuperäisen kolehtikohteen hyväksi. Ellei se ole mahdollista, se tulee käyttää lähinnä vastaavaan toimintaan.

Lisätiedot:
Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi

Kirkollisten toimielinten sähköistä kokoontumista halutaan helpottaa

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle nykyisen kirkkolain muuttamista siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon toimielimet voisivat kokoontua myös sähköisesti.

Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi kokoukseen osallistuvien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Esityksessä ehdotettu mahdollisuus kokoontua sähköisesti aiheuttaa muutostarpeen myös toimielinten päätösvaltaisuutta, kokousten julkisuutta sekä toimielimessä toimitettavaa vaalia koskevaan sääntelyyn. Kirkkolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisäksi kirkon laintarkastustoimikuntaa pyydetään antamaan esityksestä lausuntonsa kirkolliskokoukselle.

Sähköisiä kokouksia on järjestetty kirkon keskushallinnon toimielimissä, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä covid-19-viruspandemian aiheuttaman kevään poikkeusolojen aikana kirkkohallituksen kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n nojalla antaman määräyksen perusteella. Normaalioloissa ei vastaavaa määräystä voida antaa. Sähköisten kokousten avulla toimielimillä oli mahdollisuus kokoontua covid19-viruksen aiheuttaman pandemian aikana ilman terveydellistä riskiä ja hoitaa niille kuuluvia tehtäviä joustavasti välttäen samalla jäsenten matkustamisesta aiheutuvia kuluja ja ympäristöhaittoja.

Lisätiedot:
Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkkohallitus nimesi lisäksi Kirkon EU-neuvottelukunnan toimikaudelle 2021−2024, Kirkon viestinnän neuvottelukunnan toimikaudelle 2021−2024, Kirkon ruotsinkielisen työn neuvottelukunnan toimikaudelle 2021-2024 sekä toiminnallisen osaston neuvottelukuntia samalle toimikaudelle. 

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa domus.evl.fi Linkki avautuu uudessa välilehdessä