Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Heikki Arikka ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin

Julkaistu 02.09.2020

Malmin seurakunnan kirkkoherra, teologian maisteri Heikki Arikka (s. 1971), on Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin 4. ehdokas. Valitsijayhdistys jätti valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tuomiokapituliin 2.9.2020.

Heikki Arikka on työskennellyt Malmin seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2016. Arikka on toiminut aiemmin muun muassa Innofactorin asiantuntijana sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajana ja kasvatusteologina.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu alkoi 6.7. ja päättyy 7.9. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. 

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Suhdeluku on siis puolet ja puolet. Maallikkovalitsijoista suurin osa on arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot ovat paikallisesti valinneet omat edustajansa. Seurakuntakohtainen valitsijoiden lukumäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Näin valittujen lisäksi äänioikeutettuja maallikkovalitsijoita ovat myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Turun arkkihiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021 ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021.

Aiemmin piispan vaaliin ehdolle on asetettu myös Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Mari Leppänen ja Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala.

Lisätietoja:
Heikki Arikan valitsijayhdistyksen asiamies Pertti Ruotsalo, p. 040 502 0077, pertti@ruotsalo.com
Turun arkkihiippakunnan lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 040 077 4311, matti.makinen@evl.fi
Turun arkkihiippakunnan hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 040 012 6515, pauliina.jarvinen@evl.fi (viestintä)
Heikki Arikan kotisivut
Turun arkkihiippakunnan piispanvaalisivut