Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen talousosaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen hakuprosessi käynnistyy

Julkaistu 26.08.2020

Kirkkohallituksen talousosaston johtaja kirkkoneuvos Leena Rantanen on irtisanoutunut Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston johtajan tehtäviä hoitavan kirkkoneuvoksen virasta 1.2.2021 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

Virka avataan julkisesti haettavaksi syyskuun 2020 aikana. Viran hakuajan päätyttyä haastattelutyöryhmä haastattelee hakijat ja tekee esityksen valittavasta henkilöstä kirkkohallitukselle.

Haastattelutyöryhmään kuuluvat virkansa puolesta talousosaston johtajan henkilöesimies kansliapäällikkö Pekka Huokuna, hallinto-osaston johtaja Pirjo Pihlaja ja kirkkohallituksen henkilöstöpäällikkö Sari Kiili sekä kirkolliskokouksen talousvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Tähtinen. Kirkkohallituksen täysistunto nimesi haastattelutyöryhmään Heikki Sorvarin.

Kirkkohallituksen täysistunnon tehtävänä on päättää kirkkohallituksen johtavien virkojen täyttäminen.

Lisätiedot: Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203

Eläkerahaston johtokunnan jäsenet valittiin toimikaudeksi 26.8.2020–31.5.2024

Kirkkohallituksen täysistunto valitsi 26.8.2020 Kirkon eläkerahaston johtokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (suluissa) toimikaudeksi 26.8.2020–31.5.2024 seuraavat henkilöt:

• Toimitusjohtaja Pasi Strömberg, pj. Eläkekassa Verso (toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistys)

• Toiminnanjohtaja Jussi Junni, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (Neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry)

• Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen, Kirkon alat ry. (Työmarkkinalakimies Pekka Pietinen Kirkon alat ry.)

• Työmarkkinalakimies Jonna Voima, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (Lakimies Keijo Karhumaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry)

• Hallintojohtaja Risto Hämäläinen, Espoon seurakuntayhtymä (Hallintojohtaja Juha Tuohimäki, Helsingin seurakuntayhtymä)

• Sijoitusjohtaja Ari Huotari, Keva (Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä)

• Sijoitusjohtaja Tomi Viia, Vakuutusyhtiöiden sijoitukset, OP Varainhoito Oy (Lakimies Timo von Boehm, Kirkon työmarkkinalaitos)

• Johtaja Hanna Hiidenpalo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (Toimitusjohtaja Hannu Hokka, Apteekkien Eläkekassa)

• Kirkkohallituksen täysistunnon edustajana johtokuntaan valittiin Tarja Kantola (varajäseneksi Heikki Sorvari)

Kirkkohallitus asettaa toimikaudekseen Kirkon keskusrahaston eläkerahaston johtokunnan, joka on kirkon eläkerahaston varojen sijoittamista varten. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenten tulee olla sijoitustoimintaan perehtyneitä kirkon jäseniä. Jäsenistä kolmannes tulee nimittää kirkon merkittävimpien henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, leena.rantanen@evl.fi

Lavian seurakunta liitetään Noormarkun seurakuntaa 1.1.2021

Lavian seurakunta lakkautetaan 31.12.2020, ja se liitetään Noormarkun seurakuntaan 1.1.2021 lukien. Laajentuvan Noormarkun seurakunnan alueena on nykyisen Lavian ja Noormarkun seurakunnan alueet.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja päivitetään 2.9. mennessä Domus-palveluunLinkki avautuu uudessa välilehdessä