Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Uuden nelivuotiskautensa aloittanut kirkolliskokous päätti kokousviikkonsa Turussa avioliittokeskusteluun

Julkaistu 14.08.2020

kirkolliskokous_ap-ja-muut

Varapuheenjohtaja Seija Kuikka, arkkipiispa Tapio Luoma ja edustaja Ville Auvinen. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Piispainkokouksen vastauskirje, joka liittyy kunnioittavaan keskusteluun ja avioliittoon, kirvoitti torstaina ja perjantaina kirkolliskokouksessa kaikkiaan 45 puheenvuoroa. Koska kyseessä ei ollut päätösehdotus, vastauksen käsittelyn aikana ei voinut tehdä ponsi- tai vastaehdotuksia.

Näkemykset asiasta jakavat edelleen kirkolliskokousta vahvasti, joskin puheenvuoroja kompromissin ja ratkaisun välttämättömyyden puolesta esitettiin. Samaan aikaan hiippakunnissa ja seurakunnissa on erilaisia käsityksiä samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä sekä siihen liittyviä käytäntöjä. Monissa puheenvuoroissa todettiin, että keskustelu asian ympärillä jatkuu tulevissa istunnoissa.

Sähköinen valiokuntakokoustaminen mahdollista

Kirkolliskokouksen valiokunnat ja puhemiesneuvosto voivat kokoustaa jatkossa sähköisesti. Kirkolliskokous muutti työjärjestystään tältä osin. Lakivaliokunnan puheenjohtajan Antti Savelan mukaan päätöksen pontimena ovat koronapandemian aiheuttamat olosuhteet, mutta päätös tuo joustavuutta myös normaaliaikaan. Lisäksi sähköinen kokoustaminen tukee kirkon Hiilineutraali kirkko -ilmastostrategiaa ja on järkevää kirkon talouden kannalta.

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä valiokuntapaikkojen jakamiseen

Edustaja-aloite valiokuntapaikkojen jakamisesta ja hallintovaliokunnan mietintö päätettiin ottaa huomioon, kun kirkolliskokouksen kanslia käynnistää työjärjestyksen kehittämistyön. Aloitteen päämääränä on hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys.

Nykykäytännön mukaan valitsijamiehet valitsevat valiokuntien jäsenet kirkolliskokouksen työjärjestyksen mukaan. Aloitteessa mainitaan, että nyt valinnan tulos on monella tavalla sattumanvarainen, eikä valintaprosessi vastaa hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita.

Edustaja-aloite 

Hallintovaliokunnan mietintö 

Vuoden 2019 tilinpäätökset hyväksyttiin

Kirkolliskokous hyväksyi perjantain istunnossaan Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomuksen ja henkilöstötilinpäätöksen sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja tilitarkastuskertomuksen vuodelta 2019. Myös Kirkon eläkerahaston toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin.

Esitellessään talousvaliokunnan mietintöjä puheenjohtaja Tapio Tähtinen muistutti, että ennakoinnit kirkon heikkenevistä talousnäkymistä ovat todellisia. ”Näihin haasteisiin tulemme paneutumaan vielä monesti tässä salissa”, Tähtinen totesi kirkolliskokoukselle.

Talousvaliokunnan mietinnöt:

http://domus.evl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1273841&version=0

http://domus.evl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1274231&version=0

Kirkolliskokous päätti myös periaatteista, joilla korvataan kokouksen työskentelystä aiheutuvat kulut kirkolliskokouksessa työskenteleville. Lisäksi päätettiin kokouspalkkioiden ja ansionmenetyskorvausten määrät.

Seuraava kirkolliskokous pidetään Turun kristillisellä opistolla tiistaista perjantaihin 3.11.–6.11.2020.

 

Kirkolliskokouksen verkkosivut: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous

Kuvia kirkolliskokouksesta median vapaaseen käyttöön: Kirkon kuvapankki https://kuvapankki.evl.fi/

Kirkolliskokouksen viestintä:

Eeva-Kaisa Heikura, viestintäpäällikkö, p. 040 688 1421
Tuulikki Terhemaa, viestintäasiantuntija, p. 050 372 1239
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815