Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkko tukee kotimaisen tervan saantia

Julkaistu 07.06.2016

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi kokouksessaan 7.6.2016 Eläköön terva ry:lle 50 000 euron apurahan mäntytervan kemikaalirekisteröintiin. Avustuksella turvataan viranomaisehdot täyttävän kotimaisen tervan saanti kirkollisten rakennusten hoitoon. Seurakuntien omistuksessa on noin 300 kirkkoa ja tapulia, joiden puisten kattojen säilyminen edellyttää säännöllistä tervaamista laadukkaalla tervalla. Avustus myönnettiin kirkon keskusrahastolle tilitettävästä valtionrahoituksesta.

Valtionrahoituksesta päätettiin lisäksi käyttää 240 000 euroa seurakuntien rakennusrekisterin kehitykseen. Rekisterin avulla valtion korvaukset kyetään jakamaan seurakunnille oikeudenmukaisesti.

Lisätiedot: yliarkkitehti Antti Pihkala, puh. 050 529 8431

Oripään seurakunta liitetään Pöytyän seurakuntaan

Oripään seurakunta liitetään vuoden 2017 alusta alkaen Pöytyän seurakuntaan. Laajentuneen seurakunnan alueena ovat Oripään kunnan ja Pöytyän kunnan alueet. Kirkkoherrana jatkaa Pöytyän seurakunnan nykyinen kirkkoherra Matti Kaipainen.

Papistossa naisten ja miesten osuus tasapainossa

Miesten ja naisten osuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papistosta on tällä hetkellä suunnilleen tasapainossa. Tämä käy ilmi kirkon ammatillisen koulutuksen ryhmän raportista vuodelta 2015. Johtavissa tehtävissä enemmistö on vielä miehiä. Kouluttautumisen perusteella myös tämä tilanne muuttuu lähivuosina, sillä ensimmäisen kerran vuonna 2015 ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneista enemmistö oli naisia.

Miesten ja naisten osuus papiksi vihityistä oli vuonna 2015 lähes tasan, kun naiset ovat aiempina vuosina olleet papiksi vihityistä selkeä enemmistö (56–68 %). Muissa kirkon tehtävissä naisia on selkeä enemmistö.

Ammatillisen koulutuksen ryhmä esittää selvitettäväksi, millä tavoin Mikkelin hiippakunnan alueella eli Kaakkois-Suomessa voitaisiin lähivuosina vahvistaa kirkon työhön johtavaa koulutusta. Selvityspyynnön taustalla on tilanne, jossa Itä-Suomesta ja varsinkin Mikkelin hiippakunnan alueelta tulee hyvin vähän kirkollisten alojen opiskelijoita. Alueella myös suoritetaan niukasti opintoihin sisältyviä harjoittelujaksoja.

Raportti on tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot: johtaja Kari Kopperi, puh. 050 594 1317

Viestintäohjelma kannustaa läsnäoloon sosiaalisessa mediassa

Kirkkohallitus hyväksyi istunnossaan kirkon päivitetyn viestintäohjelman. Ohjelma perustuu kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020. Ohjelma korostaa jokaisen kirkon työntekijän ja luottamusmiehen roolia viestijänä ja kannustaa rohkeaan vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ohjelmassa näkyy myös sosiaalisen median kasvava rooli. Siinä kannustetaan uteliaisuuteen, kokeilunhaluun ja aktiivisuuteen uusien viestinnän välineiden käyttöönotossa.

Viestintäohjelma on tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot: viestintäjohtaja Tuomo Pesonen, puh. 050 378 0041

Kirkkohallituksen täysistunto aloitti nelivuotiskautensa

Torstaina 7.6.2016 ensimmäisen kokouksensa pitäneen kirkkohallituksen täysistunnon kausi jatkuu 31.5.2020 asti. Täysistunto valitsi varapuheenjohtajakseen Åsa Westerlundin Porvoon hiippakunnasta. Täysistunnon puheenjohtajana toimii arkkipiispa Kari Mäkinen.

Kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet 1.6.2016–31.5.2020 Linkki avautuu uudessa välilehdessä