Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous keskusteli kirkon avioliitto-opetuksesta ja hiippakuntien tulevaisuudesta

Julkaistu 26.01.2016

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontui 25.–26.1.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa selontekoa kirkon avioliitto-opetuksesta, selvitystä hiippakuntien ja tuomiokapitulien tulevaisuudesta sekä selvitystä diakonian virkaan vihkimisen nykyisistä käytännöistä.

Uusi avioliittolaki tulee voimaan 1.3.2017. Kirkolliskokous on pyytänyt piispainkokousta laatimaan selonteon kirkon avioliitto-opetuksesta. Piispainkokous keskusteli asiasta ja muodosti työryhmän, joka alkaa valmistella selontekoa. Työryhmään kuuluvat piispat Björn Vikström ja Jari Jolkkonen sekä piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen (siht.).

Lisätiedot: Jyri Komulainen, piispainkokouksen pääsihteeri, p. 040 142 5189, jyri.komulainen@evl.fi

Piispainkokous selvitti hiippakuntien ja tuomiokapitulien tulevaisuutta

Piispainkokouksen työryhmä on selvittänyt hiippakuntien ja tuomiokapitulien tulevaisuutta. Työryhmä on laatinut asiasta selvityksen. Piipainkokous keskusteli kokouksessaan selvityksestä.

Selvityksessään työryhmä on nähnyt keskeiseksi tarpeeksi hiippakuntien erityislaatuisuutta kunnioittavan yhtenäisyyden lisäämisen, minkä tulee näkyä esimerkiksi toimintalinjauksissa sekä piispainkokouksen ja tuomiokapitulien yhteistyön tiivistämisessä kirkkohallituksen kanssa. Työryhmä on laatinut selvitykseen myös vaihtoehtoisia rakenteellisia malleja hiippakuntien uudelleen organisoimiseksi.

Selvityksen taustalla on piispa Seppo Häkkisen kirkolliskokousaloite, jossa esitettiin, että piispainkokous selvittää hiippakuntien ja tuomiokapitulien tulevaisuutta.

Osa työryhmän esittämistä toimenpide-ehdotuksista lähetettiin mahdolliseen jatkovalmisteluun kirkkohallitukselle, piispankokoukselle tai tuomiokapituleille.

Työryhmän laatima selvitys l

Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, p. 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

Piispainkokous selvittää diakonian virkaan vihkimisen käytäntöjä

Kirkolliskokous käsitteli marraskuussa 2015 diakonivirkaa koskevien säännösten lisäämistä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja päätti palauttaa asian kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi. Kuitenkin kirkkokäsikirjan perusteella jo nyt toimitetaan diakonian virkaan vihkimisiä hiippakunnissa.

Hiippakunnissa on siksi ilmennyt tarvetta diakonian vihkimyskäytäntöjen kehittämiselle ja koordinoinnille, sillä käytännöissä on melko paljon vaihtelua hiippakuntien välillä. Kaikissa hiippakunnissa vihkimyksiä ei toimiteta tai ne eivät ole säännöllisiä. Eroja on myös vihkimysperusteissa, vihkimysten vuosittaisissa määrissä ja siinä, miten yhteys hiippakuntaan jatkuu vihkimyksen jälkeen.

Piispainkokous keskusteli asiasta. Asia lähetettiin jatkovalmisteluun.

Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, p. 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

Yhteisvastuukeräyksen esimieheksi piispa Björn Vikström

Piispainkokus nimesi vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen esimieheksi piispa Björn Vikströmin.