Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous kannattaa hiippakuntavaltuustojen kehittämistä

Julkaistu 04.12.2019

Hiippakuntavaltuustoilla tulee olla oma roolinsa, kun kirkko pyrkii vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Näin toteaa hiippakuntavaltuustojen toiminnan kehittämistä pohtinut piispainkokouksen asettama työryhmä raportissaan. Piispainkokous käsitteli raporttia kokouksessaan 4.12. ja totesi olevan tärkeää kehittää hiippakuntavaltuustoja raportissa olevien näkökulmien pohjalta.

Työryhmä korostaa hiippakuntavaltuustojen kehittämisen lähtökohtana kirkon päätöksentekojärjestelmää, jossa maallikoilla on tärkeä rooli päättäjinä pappisvirkaan vihittyjen rinnalla. Maallikoiden rooli tuo kirkolliseen päätöksentekoon mahdollisuuden hyödyntää seurakuntalaisten elämänkokemusta ja muutakin kuin teologista ammattiosaamista.

Useissa hiippakunnissa on kehitetty hiippakuntavaltuustoja korostamalla niiden roolia hiippakunnallisina keskustelufoorumeina. Työryhmä katsookin, että hiippakuntavaltuustojen keskusteluissa voi syntyä uudenlaista strategista näkemystä ja innovaatioita.

Hiippakuntavaltuustojen roolia on pohdittu kirkossa toukokuusta 2017, kun kirkolliskokous antoi osana tulevaisuustoimeksiantoja kirkkohallitukselle tehtäväksi laatia esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto päätti kuitenkin kirkkohallituksen esitystä maaliskuussa 2019 käsitellessään, että piispainkokousta pyydetään selvittämään hiippakuntavaltuustojen toiminnan kehittämistä nykyisen lainsäädännön mukaan.

Määräys kristillisen organisaation rippikoululuvasta hyväksyttiin

Piispainkokous hyväksyi määräyksen kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai muulle yhteisölle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua. Ohjeistus muutettiin muun muassa vastaamaan voimassa olevaa rippikoulusuunnitelmaa. Päätöksestä pyydetään lausunto kirkon laintarkastustoimikunnalta ennen lopullista päätöstä. Aiempi määräys aiheesta oli vuodelta 2004.

Piispainkokous asetti Kirkon lähetystyön toimikunnan kaudelle 1.1.2020–31.12.2022. Toimikunnan puheenjohtajana toimii piispa Jari Jolkkonen. Toimikunnan tehtävänä on toimia toimialansa neuvoa antavana asiantuntijaelimenä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajiksi Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokoukseen valittiin arkkipiispa Tapio Luoma, asiantuntija Kati Pirttimaa ja teologian opiskelija Vilma Saarinen. Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous pidetään Saksassa Karlsruhessa 8.–16.9.2021. Yleiskokous on Kirkkojen maailmanneuvoston ylin päättävä elin. Yleiskokouksen teemana on Christ´s Love Moves the World to Reconciliation and Unity.

Piispainkokoukselle raportoitiin Kirkon lähetyskeskuksen lähetysjärjestöjen kanssa käymät ohjauskeskustelut. Sopimuksen tehneitä kirkon lähetysjärjestöjä on kaikkiaan seitsemän. Solmitun perussopimuksen mukaan ohjauskeskustelut käydään vuosittain. Sopimukset solmittiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, ja niissä määritellään yhteiset linjaukset, joihin järjestöt ovat sitoutuneet lähetystyötä tehdessään.

Piispainkokous lähetti diakonian virkaan vihkimistä koskevan suosituksen jatkovalmisteluun.

Lisätietoja: piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 142 5189