Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Julkilausuma: Ihmisten hyvinvoinnin asettaminen päätöksenteon keskipisteeseen on ratkaisevan tärkeää

Julkaistu 05.11.2019

Kaksi naista istuvat keskustelutilaisuudessa.

 

Ihmisten hyvinvoinnin asettaminen kaiken politiikan ja päätöksenteon keskipisteeseen on ratkaisevan tärkeää, painottavat Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Eurodiaconia ja Diakonissalaitos 5. marraskuuta antamassaan yhteisessä julkilausumassa.

”Tämä on EU:n perusarvojen mukaista. Johdonmukainen lähestymistapa yhdistää sosiaalipolitiikka talouspolitiikkaan ja kestävään kehitykseen johtaa todennäköisesti myös parempaan kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen EU:ssa. Lisäksi hyvinvointitalous on omiaan edistämään luottamusta EU:hun ja tuo siten EU:n lähemmäksi kansalaisiaan,” julkilausumassa todetaan.

Osapuolet ovat tyytyväisiä Suomen voimakkaaseen sitoutumiseen hyvinvointitalouteen EU-puheenjohtajakaudellaan. Hyvinvointitalouskonseptia tulee kuitenkin toteuttaa niin EU:ssa kuin kansallisen politiikan tasoilla. Tältä osin toivotaan konkreettisia toimia sekä EU-instituutioiden että jäsenvaltioiden osalta.

”Kirkkoina ja uskontoon perustuvina toimijoina olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä EU:n instituutioiden, ekumeenisten kumppaneidemme ja muiden organisaatioiden kanssa kaikilla tasoilla, jotta voimme parantaa sekä ihmisten, yhteiskuntiemme ja maapallon hyvinvointia”, todetaan julkilausumassa. Osapuolet haluavat myös viedä eteenpäin toivon ja luottamuksen viestiä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon sekä osallistamisen edistämiseksi.

Julkilausuma julkistettiin 5.11. Helsingissä hyvinvointitaloutta käsittelevässä pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa, jonka järjestivät Eurodiaconia, Diakonissalaitos ja Kirkkohallituksen EU-toiminta. Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Eurodiaconian pääsihteeri Heather Roy totesi, että lokakuun lopussa hyväksytyt neuvoston päätelmät ovat mullistavia ja että sosiaalinen hyvinvointi on niiden mukana siirtynyt periferiasta EU-politiikan keskipisteeseen.

”Haluamme olla mukana kehittämässä hyvinvointitaloutta ja siten edistämässä niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristöllisesti kestävää Eurooppaa”, järjestäjät painottavat.

Eurodiaconia on eurooppalainen verkosto, jonka jäseninä on kirkkoja ja riippumattomia kristillisiä kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita ja edistävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Koko julkilausuma on tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:
Lena Kumlin, EU-lakimies, p. 050 430 3953

Uutisen liitteet