Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Väitös: Kirkko tasapainoilee pysyvyyden ja muutoksen jännitteessä

Julkaistu 17.10.2019

Teologian maisteri Terhi Kairan kirkkososiologian alaan kuuluva väitöstutkimus tarkastelee strategia-ajattelua Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 2000-luvulla. Tutkimus luo kokonaiskuvan kirkon strategia-ajattelusta, sen kehittymisestä sekä haasteista ja mahdollisuuksista.

Tutkimuksen tuloksena esitetään aineistosta analysoitu kirkon strategia-ajattelun ominaispiirteiden kokonaisuus, joka koostuu 29 eri piirteestä. Kukin strategia-ajattelun ominaispiirre kuvaa joko kirkon identiteettiä, strategisia valintoja tai strategiaprosessia.

Tulokset osoittavat, että kirkko pyrkii strategioissa perustelemaan, vahvistamaan ja säilyttämään yhteisöidentiteettinsä keskeisiä piirteitä. Niitä ovat muun muassa yhteisöllisyys, arvosidonnaisuus ja seurakuntakeskeisyys.

Pysyvyyden vastapainoksi strategioihin sisältyy ajatus muutoksesta ja kehityksestä. Visioiden ja valintojen kautta kirkon strategia-ajattelu kiinnittyy käsitykseen todellisuuden dynaamisuudesta. Strategisissa valinnoissa kirkko näyttäytyy aikaansa seuraavana ja uudistushakuisena.

”Kirkon strategia-ajattelussa on erityislaatuisia piirteitä muihin organisaatioihin verrattuna. Siinä korostuu luottamus varjelukseen ja johdatukseen. Lamaannuttavista jäsen- ja toimintatilastoista huolimatta kirkon tulevaisuuteen suhtaudutaan toiveikkaasti. Toiveikkuus perustuu Jumalan lupauksiin”, Terhi Kaira toteaa.

Kirkon yhteinen strategia toimii muiden kirkon hallinnon tasojen strategioiden kehyksenä. Vaikka yhteinen strategia selvästi ohjaa suunnittelun kokonaisuutta, kirkon strategia-ajattelua leimaa kunkin toimijan vapaus ja laaja strateginen liikkumavara.

Tutkimusaineisto muodostuu 39 kirkon strategiadokumentista ja niiden hyväksymisasiakirjoista sekä kahdesta kirkkoherroilta kootusta kyselyaineistosta. Tutkimuksen kohteena ovat kokonaiskirkko, sen työalat, hiippakunnat ja seurakunnat.

Väitöstilaisuus on 26.10.

TM Terhi Kaira väittelee 26.10.2019 kello 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "SITÄ KOHTI, MIKÄ ON EDESSÄ" - Strategia-ajattelun ominaispiirteet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Vastaväittäjänä on dosentti Voitto Huotari ja kustoksena professori Anne Birgitta Pessi.

Väitöskirja tiivistetyssä muodossa julkaistaan Kirkon tutkimuskeskuksen sarjassa ja on tilattavissa tutkimuskeskuksen verkkokaupastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä joulukuun puolessavälissä. Väitöskirja on saatavilla pdf-tiedostona Helsingin yliopiston väitöskirjatietokannastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 5 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Lisätiedot:
Terhi Kaira, projektipäällikkö, kirkkohallitus, p. 050 326 3012