Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous antoi suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä

Julkaistu 24.05.2016

Piispainkokous antoi 24. toukokuuta suosituksen diakonian virkaan kutsumisesta ja vihkimisestä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Suosituksen mukaan piispa, kukin hiippakunnassaan, vihkii diakonian virkaan kutsutut henkilöt Kirkkokäsikirjan mukaisesti. Vihkimisen ehtona on tutkinto, jonka kirkkohallitus on hyväksynyt diakonian virkaan kelpoistavaksi tutkinnoksi.

Vihkimistä haetaan piispalta henkilökohtaisella hakemuksella. Diakonian virkaan vihkimisestä päättää piispa. Hiippakunta huolehtii vihkimistä hakeville annettavasta ordinaatiovalmennuksesta. Vihkiä voidaan henkilö, joka on kutsuttu hoitamaan diakonian virkaa kirkon palveluksessa. Vihkiä voidaan myös henkilö, joka on kutsuttu hoitamaan diakoniaan liittyviä tehtäviä seurakunnan, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa ja joka osallistuu erikseen sovittavalla tavalla kirkon tehtävän toteuttamiseen.

Piispa antaa virkaan vihitylle diakoniankirjan. Diakonian virasta luovuttaessa diakoniankirja palautetaan piispalle. Diakonian virkaan vihityistä pidetään henkilötietolain nojalla henkilörekisteriä tuomiokapitulissa. Rekisterissä voidaan tallettaa vihityn nimi ja syntymäaika, vihkimysaika ja –paikka, kuka on vihkinyt ja mihin tehtävään.

Diakonian virkaan vihityillä on oikeus käyttää viran tunnuksena vihreää virkapaitaa sekä jumalanpalveluksessa stolaa, joka kulkee vasemmalta olkapäältä vinottain rinnan yli.

Lisätiedot:
Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270

Piispainkokous keskusteli kirkkolain uudistamisesta

Kirkkohallitus on pyytänyt piispainkokoukselta lausuntoa luonnoksesta kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi. Lausunto on pyydetty antamaan 31. elokuuta 2016 mennessä.

Piispainkokous kävi asiasta lähetekeskustelun.

Kirkkohallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki, joka korvaisi vuonna 1993 annetun kirkkolain. Kyse on kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnista. Voimassa olevien lakien säännökset järjestetään yhtenäiseksi kirjaksi, eri lähteissä oleva normisto yhdenmukaistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi sekä säännöksiä ajantasaistetaan.

Uudistuksen tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki. Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen. Kirkkojärjestys esitetään vastaavalla tavalla uudistettavaksi. Kirkon vaalijärjestystä ei enää jatkossa säädettäisi erikseen, vaan kirkollisia vaaleja koskevat säännökset sijoitettaisiin kirkkojärjestykseen.

Suunnitelman mukaan esitys olisi ensimmäistä kertaa kirkolliskokouksen käsittelyssä aikaisintaan marraskuussa 2016.

Tavoitteena on, että uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys voisivat tulla voimaan viimeistään vuoden 2020 alusta.

Lisätiedot:
Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270

Piispa Peura ja piispa Repo valittiin kirkkohallituksen jäseniksi

Piispainkokous nimesi Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peuran ja Tampereen hiippakunnan piispa Matti Revon kirkkohallituksen jäseniksi toimikaudelle 1.6.2016-31.5.2010.

Lisätiedot:
Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 142 5189