Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus hyväksyi Turvallinen seurakunta -ohjeistuksen

Julkaistu 20.11.2018

Seurakunnille suunnattu ohjeistus, Turvallinen seurakunta, hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa 20.11.2018.

Seurakunnan toiminnan lähtökohtana on huolehtia seurakunnan toimintaan osallistuvien sekä seurakuntien työntekijöiden turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Aiemmat seurakunnille suunnatut ohjeistukset ovat Leiri- ja retkitoiminnan turvallisuusohjeistus vuodelta 2006 ja Seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet vuodelta 2007.

Turvallisuutta koskeva lainsäädäntö on monin tavoin muuttunut ja yleinen turvallisuusajattelu laaja-alaistunut. Myös seurakuntien tarpeet ovat muuttuneet. Riskien ennakoimisen ja fyysisen turvallisuuden ohella työhön on kaivattu kokonaisvaltaisempaa ohjeistusta.

Uudessa Turvallinen seurakunta -ohjeistuksessa turvallisuus ymmärretään leiri- ja retkitoimintaa laajempana kokonaisuutena ja siinä huomioidaan fyysinen, henkinen, hengellinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja seksuaalinen turvallisuus.

Asiakirjan on kirjoittanut ja toimittanut Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön asiantuntija Heli Pruuki yhteistyössä kirkon asiantuntijoiden sekä yhteiskunnan turvallisuusasiantuntijoiden kanssa.

Turvallinen seurakunta -ohjeistus julkaistaan verkkojulkaisuna suomeksi ja ruotsiksi. 

Turvallinen seurakunta -ohjeistus on uutisen liitteenä

Lisätietoja: Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Jarmo Kokkonen, p. 050 594 1316

Matti Lassila Kirkon EU-neuvottelukunnan jäseneksi

Kirkon EU-neuvottelukunnan jäseneksi jäljellä olevan toimikauden loppuun, 31.12.2020 asti, nimitettiin suurlähettiläs, johtava asiantuntija Matti Lassila.

Kirkon EU-neuvottelukunnan tehtävänä on toimia neuvoa antavana asiantuntijaelimenä EU:ta koskevissa kysymyksissä. Sen puheenjohtajana toimii arkkipiispa Tapio Luoma.

Lisätietoja: EU-lakimies Lena Kumlin, p. 050 430 3953

Pro ecclesia -mitalit viidelle 

Kirkkohallitus on myöntänyt vuoden 2018 Pro ecclesia -mitalit viidelle henkilölle: erikoislääkäri Helvi Margit Juvoselle (Kuopion hiippakunta), herastuomari Raili Marjatta Kerolalle (Oulun hiippakunta), agronomi Antti Tuomas Ruskalle (Turun arkkihiippakunta), päätoimittaja May Katarina Wikströmille (Porvoon hiippakunta) sekä hiippakuntadekaani, rovasti Juha Muilulle (Lapuan hiippakunta).

Pieni seurakuntarajamuutos Kuopiossa

Kuopion Kallaveden ja Kuopion Alavan seurakuntien välinen raja muuttuu 1.1.2019 alkaen. Jatkossa Saaristokaupungissa sijaitseva Jynkänvuoren alue kuuluu Kuopion Alavan seurakuntaan.

Lisätietoja: lakimies Birgitta Hämäläinen, p. 040 688 1527

Kirkkohallituksen täysistunto hylkäsi valituksen ja vahvisti Jämsän seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen, jotka koskivat Jämsän seurakunnan Ainilan leirikeskuksen myyntiä.

Lisätiedot: Maankäyttöpäällikkö Harri Palo, p. 050 378 2292 

Uutisen liitteet