Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus: Avioliiton alaikäraja tulisi olla 18 vuotta ja poikkeuslupamenettelystä tulisi luopua

Julkaistu 22.08.2018

Kirkkohallitus antoi istunnossaan 22.8.2018 oikeusministeriölle lausunnon alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta. Kirkkohallitus lähtee lausunnossaan siitä, että poikkeuslupamenettelystä tulisi luopua, ja avioliiton solmimisen ikärajan tulisi jatkossa olla 18 vuotta.

Kirkkohallitus katsoo, että lainsäädännön tehtävänä tulisi ensisijaisesti ennaltaehkäistä lapsiavioliittojen syntymistä, ja lapsen edun turvaamiseksi avioliiton solmimisen ikärajan tulisi olla 18 vuotta ilman mahdollisuutta saada poikkeuslupaa avioliiton solmimiseen alaikäisenä.

Lausunnossa todetaan, että avioliiton solmimisen ikärajan asettaminen 18 vuoteen olisi johdonmukainen ratkaisu, sillä Suomen oikeusjärjestelmässä katsotaan henkilön saavuttavan täyden itsemääräämisoikeuden ja oikeustoimikelpoisuuden 18-vuotiaana. Avioliiton solmimisen ikärajan asettaminen samaan ikään on keino suojella alaikäistä ja osaltaan varmistaa lapsen oikeutta lapsuuteensa.

Kirkkohallitus katsoo, että jos valmistelussa kuitenkin päädyttäisiin säilyttämään poikkeuslupamenettely, laissa tulisi säätää luvan myöntämiselle ehdoton alaikäraja. Alaikärajan tulee olla vähintään 16 vuotta, joka on jo voimassa olevassa rikoslaissa säädetty suojaikärajaksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota alaikäisen kuulemismenettelyyn lupaa myönnettäessä.

Kirkkohallitus toteaa lausunnossaan, että lapsiavioliittojen ehkäisemiseksi myös ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamisen edellytyksenä tulisi lähtökohtaisesti olla se, että avioliitto on solmittu 18-vuotiaana, ja että alaikäisten ulkomailla solmimien avioliittojen tunnustamiselle asetetaan sama ehdoton alaikäraja, joka on Suomen oikeusjärjestelmässä hyväksytty lapsen suojaikäraja eli 16 vuotta. Tätä nuorempana solmittu avioliittoa pidettäisiin mitättömänä.

Avioliittojen tunnustamisessa tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa ja varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevan asema ja etu voidaan turvata. Tällöinkin on tärkeää selvittää alaikäisenä avioliiton solmineen oma tahtotila.

Lausunto kokonaisuudessaan tallennetaan osoitteeseen lausuntopalvelu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Tomi Einonen Kirkon viestinnän neuvottelukuntaan

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen nimitettiin Kirkon viestinnän neuvottelukunnan jäseneksi 1.9.2018 alkaen. Hän seuraa Kirkon viestinnän luottamustehtävässä Yleisradion toimitusjohtajaksi siirtyvää Merja Ylä-Anttilaa.

Kirkon diakoniarahaston hallitus nelivuotiskaudelle

Kirkon diakoniarahaston hallitukseen nimettiin puheenjohtajaksi kirkkoneuvos Pekka Huokuna ja jäseniksi tekninen piirtäjä Irene Roivas, johtava talous- ja velkaneuvoja Erkki Leistén, tutkija Anna-Maria Isola sekä johtava diakoniatyöntekijä Petri Lehtisalo. Diakoniarahaston hallitus nimitettiin ajalle 1.6.2018–31.5.2022.

Kirkon diakoniarahasto avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa osana kirkon diakoniatyötä.

Täysistunnon 22.8. päätökset esitysten mukaisiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä