Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Arkkipiispa vastaanotti sotainvalidien kiertopalkinnon kiitoksena kirkon pitkästä yhteistyöstä

Julkaistu 17.08.2018

Sotainvalidien Veljesliitto kiitti Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa jäsentensä parissa tehdystä työstä luovuttamalla sille arvostetun kiertopalkintonsa, Presidentin kultaisen kiekon. Palkinnon vastaanotti arkkipiispa Tapio Luoma.

Presidentti Urho Kekkonen ja liikemies Kalle Kaihari lahjoittivat Veljesliitolle vuonna 1977 Presidentin kultaisen kiekon osoituksena liiton ansiokkaasta huoltotyöstä sekä sotavammaisten kuntoutustoiminnan ja kuntoliikunnan edistämisestä. Kiekosta haluttiin kiertopalkinto, joten Veljesliitto on myöntänyt sitä eri yhteistyötahoille vuodesta 1978 lähtien.

Tänä vuonna kultainen kiekko myönnettiin Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle kiitoksena siitä mittavasta työstä, jota kirkko ja seurakunnat ovat tehneet sotavuosista asti sotainvalidien ja heidän perheidensä hyväksi.

”Sota-aika jätti pysyvät jäljet paitsi suomalaiseen yhteiskuntaan myös moneen ihmiseen ja perheeseen. Niitä ei ole ollut helppo kantaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen paikallisseurakunnat ovat halunneet tukea ja rohkaista sotainvalideja ja koko veteraanisukupolvea”, arkkipiispa Tapio Luoma sanoi luovutustilaisuudessa.

”Samalla kirkko on pyrkinyt kiinnittämään yhteiskunnan huomiota veteraanien asemaan sekä muistuttamaan sitä itsenäisyyden ja vapauden merkityksestä. Niistä ja veteraanisukupolven työstä on meidän kaikkien edelleen syytä olla kiitollisia”, Luoma totesi.

Sotainvalidien parissa hengellistä työtä on hoidettu pitkälti luottamuspappien kautta, jotka tuntevat alueidensa jäsenet.

”Papit ovat jäsenistön nimeämiä kirkon työntekijöitä, jotka on kutsuttu erityisesti sotainvalidiperheiden sielunpaimeniksi. Hengellistä työtä, eli vierailuja veljeskodeissa ja kotona sekä hautajaisia, tehdään jokaisessa sotainvalidipiirissä aina siihen asti, kun viimeinenkin sotainvalidi tai puoliso on elossa”, kertoo sotainvalidien hengellisen työn vastaava, rovasti Matti Tuomisto.

Sotainvalideja on elokuussa 2018 vajaat 1700 ja puolisoja reilut 7000. Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin 18. elokuuta vuonna 1940 sodissa pysyvästi vammautuneiden etu-, huolto- ja veljesjärjestöksi.

Presidentin kultainen kiekko luovutettiin Helsingissä 17.8. Kiekon luovutti Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale. Luovutus ajoittuu perinteisesti Sotainvalidipäivän lähettyville, jota vietetään liiton perustamispäivänä 18. elokuuta.

Lisätietoja: Piispan erityisavustaja Mari Leppänen, p. 050 354 3248

Sotainvalidien Veljesliitto, pääsihteeri Seppo Savolainen p. 040 594 6090, tiedottaja Marja Kivilompolo p. 044 524 2243