Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Lähetystyöntekijöiden koulutus uudistuu, nyt aikaisempaa räätälöidympi

Julkaistu 31.05.2018

Lähetystyöntekijöiden uusi koulutussuunnitelma on valmistunut. Kirkkohallitus ja evankelis-luterilaiset lähetysjärjestöt uudistivat Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen vastaamaan paremmin kansainvälisen työn erikoistarpeita. Uudistettu koulutussuunnitelma antaa aikaisempaa enemmän henkilökohtaista joustavuutta opintojaksojen suorittamiseen.

Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutus on 35 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Se on tarkoitettu erityisesti lähetystyöhön tai muihin kirkkojen kansainvälisiin tehtäviin aikoville.

”Työtä tehdään muuttuvassa maailmassa ja vaihtuvissa konteksteissa. Uudelle koulutukselle on ominaista tehtävälähtöisyys, joustavuus ja henkilökohtaiset koulutuspolut. Koulutukseen sisältyviä moduuleja eli opintojaksoja voi suorittaa perinteiseen tapaan lähiopetuspainotteisesti, mutta tulevaisuudessa osan opinnoista voi suorittaa lähetyskentällä etänä”, kertoo Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi.

Uutta koulutuksessa on myös se, että opinnot voi aloittaa, vaikka tarkempaa tietoa mahdollisesta kutsusta lähetystyöntekijän tehtävään ei vielä olisi. Yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa myös ilman, että suorittaisi koko erityiskoulutuksen.

Uudistetussa koulutussuunnitelmassa on määritelty lähetystyöntekijän tehtävään sisältyvät osaamisalueet. Näitä ovat sitoutuminen kirkon hengelliseen perustaan, organisaatio- ja kehittämisosaaminen, vuorovaikutustaidot, uskonto- ja kulttuuriosaaminen sekä tehtäväkohtainen ammatillinen osaaminen. Lähetystyössä palvellaan pääsääntöisesti oman ammatillisen osaamisen mukaisissa tehtävissä.

Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen järjestäjä on Kirkon koulutuskeskus yhteistyössä Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa. Opintojaksoja toteuttavat myös useat yhteistyökumppanit, kuten lähetysjärjestöt ja oppilaitokset.

Kansainvälisen työn erityiskoulutus – Lähetystyöhön valmentava erityiskoulutus (KTEL) -koulutuskuvaus löytyy Sakastin koulutussivuilta, joista löytyvät kaikki kirkon erityiskoulutukset.

Lisätiedot:

Kirkon koulutuskeskus, Kari Kopperi, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi

Kirkon lähetystyön keskus, Vesa Häkkinen, p. 040 142 5243, vesa.häkkinen@evl.fi