Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kevään viimeinen piispainkokous päätti johtamiskoulutuksen uudistuksen suuntaviivoista

Julkaistu 22.05.2018

Kirkon johtamiskoulutus uudistetaan. Piispainkokous päätti uudistuksen suuntaviivoista kevään viimeisessä kokouksessaan. Kyseessä oli myös viimeinen arkkipiispa Kari Mäkisen puheenjohtama piispainkokous. Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuun alussa.

Johtamiskoulutuksen uudistuksen taustalla on Turun arkkihiippakunnan tekemä aloite. Uudistus on todettu tarpeelliseksi, koska seurakuntien toimintaympäristö ja johtamisen haasteet ovat muuttuneet merkittävästi. Edellinen päätös asiasta on tehty vuonna 1999.

Kirkkoherran virkaan kelpoistava uudistettu koulutus liitetään osaksi suunniteltua kirkon johtamisen erityiskoulutusta, jota haetaan liitettäväksi kansalliseen tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (NQF).Seurakuntatyön johtamisen tutkinto uudistetaan niin, että se on osa laajempaa kirkon johtamisen erityiskoulutuskokonaisuutta.

Työryhmä jatkaa asian valmistelua.

Piispainkokous myönsi avustuksia ja teki esityksen maksuista kansainvälisille järjestöille

Piispainkokous esittää kirkkohallitukselle, että Kirkon keskusrahaston vuoden 2019 talousarvioon sisällytetään 727 800 euroa maksettavaksi kirkkojen kansainvälisille yhteistyöjärjestöille jäsenmaksuina ja erityisavustuksina. Avustusmäärätaulukko liitteenä.

Jäsenmaksuja ehdotetaan maksettavaksi kymmenelle ja erityisavustuksia viidelle kansainväliselle organisaatiolle.

Piispainkokous myönsi 18 000 euroa pohjoismaisen, ekumeenisen kirkko-oikeuden konferenssin järjestelykuluihin. Vuorokerroin eri Pohjoismaissa järjestettävä konferenssi järjestetään Suomessa, Tuusulassa 29.–31.8.2018. Järjestäjinä toimivat yhteistyössä Helsingin yliopisto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Porvoon hiippakunta ja Kirkkohallitus. Avustus maksetaan Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta.

Lisätietoja konferenssista ruotsiksi: http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp?open&cid=Content3EF3D9

Lisätiedot: piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270

Uutisen liitteet