Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous: Kirkko ei luovu vihkioikeudestaan

Julkaistu 17.05.2018

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei luovu vihkioikeudestaan. Kirkolliskokous hyväksyi torstaina 17.5.2018 vihkioikeudesta luopumisesta tehtyä selvitystä koskevan perustevaliokunnan mietinnön, johon päätös sisältyy. Professori emerita Eila Helanderin tekemä selvitys merkittiin tiedoksi.

Edustaja Risto Tuori esitti perustevaliokunnan esitykseen lisäehdotuksen, jossa kirkon olisi varauduttava luopumaan vihkimisoikeudestaan, jos näkemyserot ja käytännön toimintamallit samaa sukupuolta olevien vihkimisessä muuttaisivat olennaisesti tilannetta. Tuori ehdotti myös, että kirkolliskokouksen tulisi palauttaa aloite piispainkokoukselle mahdollisia toimenpiteitä varten. Perustevaliokunnan ehdotus tuli äänestyksen jälkeen hyväksytyksi äänin 83–23.

Keskustelu avioliittokäsityksen laajentamisesta jatkuu perjantaina

Kirkolliskokous jatkoi torstaina avioliittokeskustelua niin ikään perustevaliokunnan mietinnöstä, joka koski aloitetta avioliittokäsityksen laajentamisesta. Perustevaliokunta katsoo, että aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Porvoon piispa Björn Vikström antoi mietintöön vastaehdotuksen, jossa ehdotetaan, että asia lähetettäisiin piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten.

”Asian lähettäminen jatkovalmisteluun tarkoittaa, että kirkolliskokous pitää aloitteen ajamaa tarkoitusta – sovinnollisen ja erilaisia näkökantoja sallivan ratkaisun löytämistä – niin tärkeänä, että emme halua keskustelujen tästä tavoitteesta päättyvän tähän”, piispa Vikströmin ehdotuksessa sanotaan.

Aihe on saanut salissa aikaan vilkkaan keskustelun, ja edustajat ovat käyttäneet keskiviikon ja torstain aikana aiheesta yhteensä 42 puheenvuoroa. Puheenvuoropyyntöjä jäi täysistunnon päätyttyä jäljelle vielä parikymmentä, joten keskustelua jatketaan perjantaina 18.5.

Uudet lähetysjärjestöksi hyväksymisen periaatteet hyväksyttiin

Kirkolliskokous hyväksyi uudet kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisen periaatteet. Uusien periaatteiden mukaan kirkon lähetysjärjestön työn tulee, jollei kirkolliskokous erityisistä syistä toisin päätä, tapahtua sääntöjen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta kirkon yhteydessä. Järjestön tulee myös toteuttaa toiminnassaan kirkon hyväksymää kirkon lähetyksen peruslinjausta ja sen toimintaperiaatteita.

Nykyiset kirkon lähetysjärjestöt säilyttävät asemansa, ellei järjestö ilmoita, ettei se hyväksy uusia hyväksymisen ehtoja. Päätöksen lähetysjärjestöksi hyväksymisestä tekee kirkolliskokous piispainkokouksen esityksestä.

Suomen ja Namibian kirkkojen välinen sopimus päivitetään

Kirkolliskokous hyväksyi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Namibian evankelis-luterilaisen kirkon välisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen solmiminen on tapa rakentaa kirkon kansainvälisiä suhteita. Suomen luterilaisella kirkolla on pitkäaikainen suhde Namibian kirkon kanssa. Lähetystyö alkoi Namibiassa jo vuonna 1870. Sopimuksen päivitys oli ajankohtainen, koska sen sisältö oli osittain vanhentunut.

Kirkolliskokous hyväksyi Kirkon eläkerahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Erityisesti mainittiin vastuullinen sijoittaminen, jossa kirkko toimii esimerkillisesti. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelle 2017.

Perjantaina 18.5. on kevään kirkolliskokousviikon viimeinen kokouspäivä. Täysistuntoa voi seurata suorana videostriiminä https://www.youtube.com/c/kirkonkanava/live ja Twitterissä tunnuksella #kirkolliskokous.

Tiedotteeseen liittyvät asiakirjat liitteenä

Kirkon viestintä kirkolliskokouksessa:
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, puh. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, puh. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815, asa.holmvik@evl.fi

Uutisen liitteet