Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: arkkipiispan vaalitapaa koskeva lakimuutos etenee kirkolliskokouksen käsiteltäväksi

Julkaistu 22.03.2016

Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen etenee kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Vaalitapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että arkkihiippakunnassa annettujen äänien painoarvoa vähennettäisiin arkkipiispan vaalissa. Arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävät ovat vuosien varrella lisääntyneet ja niiden merkitys on kasvanut, jolloin muiden hiippakuntien mahdollisuus vaikuttaa arkkipiispan valintaan on tarkoituksenmukaista kasvattaa.

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli istunnossaan 28.1.2016 esitystä vaalitavan muuttamiseksi. Täysistunto päätti tuolloin hyväksyä kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutosesityksen sekä pyytää asiasta kirkon laintarkastustoimikunnan lausunnon. Kirkon laintarkastustoimikunta on antanut esitysluonnoksesta nyt lausuntonsa. Esitys lähetetään seuraavaksi kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Lisätietoja: Pirjo Pihlaja, kirkkoneuvos, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkolainsäädännön kodifioinnista lausuntokierros

Kirkkolainsäädännön kodifiointia käsiteltiin täysistunnon maaliskuisessa kokouksessa. Sen jälkeen esitykseen on tehty tarkennuksia ja täsmennyksiä. Täysistunto päätti lähettää luonnoksen lausuntokierrokselle. Esitysluonnoksesta pyydetään lausuntoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja tietosuojavaltuutetun toimistolta, Kirkon työmarkkinalaitokselta, piispainkokoukselta sekä nimetyiltä seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä ja hiippakuntien tuomiokapituleilta.

Kyse on kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnista. Voimassa olevien lakien säännökset järjestetään yhtenäiseksi kirjaksi, eri lähteissä oleva normisto yhdenmukaistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi sekä säännöksiä ajantasaistetaan.

Lisätietoja: Pirjo Pihlaja, kirkkoneuvos, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkkohallitus käsitteli kokouksessaan myös Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomusta vuodelta 2015. Toimintakertomus hyväksyttiin ja saatetaan kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kirkkohallitus hyväksyi myös kirkon eläkerahaston toimintakertomuksen ja vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen.

Kirkkohallituksen täysistunnon kokousasiakirjoihin voi tutustua Domus-verkkopalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.