Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Palveluista säästäminen ajaa lapsiperheitä ahdinkoon

Julkaistu 16.03.2016

Lapsiperheköyhyyden lisääntyminen näkyy kirkon diakoniatyössä. Tuoreiden, vuoden 2015 seurakuntien toimintatilastojen mukaan diakoniatyöntekijät kohtasivat avustustyössä aiempaa useammin lapsia ja lapsiperheitä. Myös seurakuntien kautta jaettavien ja lasten ja nuorten harrastus- ja opiskelukustannuksiin myönnettävien Tukikummit-avustusten kysyntä sekä myönnettyjen avustusten määrä kasvoivat jyrkästi.

Koko diakonian taloudellisesta avusta (7,8 miljoonaa euroa vuonna 2015) lapsiperheille suunnattiin puolet. Rahallisen avun lisäksi tarvetta on konkreettiseen arjen apuun. Avun pyyntöjen taustalla on useimmiten perhettä kohdannut sairaus, pienet tulot, työttömyys ja asumisen kalleus.

”Köyhyys syrjäyttää maassamme lapsia jopa peruspalveluista, kuten koulutuksesta. Suunniteltujen leikkausten yhteisvaikutus on monelle perheelle valtava”, Jaakko Kiilunen Kirkon diakoniarahastosta sanoo.

Kirkon diakoniatyöntekijät kävivät viime vuonna lähes 643 000 luottamuksellisista keskustelua joko kasvokkain, puhelimitse tai verkon välityksellä. Kaikkiaan noin 82 500 lapsiperhettä otti yhteyttä seurakunnan diakoniatyöhön.

Ikääntyneet ovat köyhyyden ja syrjäytymisen vaarassa

Kirkon tilastojen mukaan kaikista heikoimmassa asemassa ovat yksinäiset, sairaat, pienituloiset iäkkäät ihmiset. Terveyden ja sairauden kysymykset ovat olleet jo vuosia yksi suurimmista seurakuntien diakoniatyön asiakaskontakteissa esille nousevista aiheista.

”Yhä useammin diakoniatyössä kohdataan iäkkäitä ihmisiä, jotka joutuvat tekemään arjessaan valintoja ostavatko rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä tai onko varaa mennä lääkäriin”, kirkon vanhustyön asiantuntija Irene Nummela kertoo.

Ikä Arvokas -hanketta rahoitetaan vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla. Sen päämääränä on syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen sekä oman elämän hallinnan edistäminen. Hankkeessa rakennetaan vanhusten arkeen niveltyvät etsivän vanhustyön toimintamallit ja kehitetään osallistavia vertaistoiminnan muotoja syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten tueksi.

Seurakuntien iäkkäille suunnatuissa ryhmissä oli vuonna 2015 yhteensä 23 000 osallistujaa ympäri Suomen.

Diakonia on myös kansalaistoiminnan foorumi

Seurakuntien diakoniatyö tarjoaa myös monipuolisia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa voi vaikuttaa sekä kansalaistoiminnassa että seurakunnan arjessa. Toimintaa on toteutettu eri alojen ammattilaisten ja seurakuntalaisten verkostotyönä. Edelliseen vuoteen verrattuna kävijämäärä kasvoi 9 %, ja käyntejä oli yhteensä 437 000. Tämä toimintatapa on vahvaa erityisesti Tampereen ja Turun hiippakunnissa.

Pienryhmätoiminta on yksi diakonian kantava toimintamuoto. Seurakunnissa kokoontui vuonna 2015 yhteensä 4 600 ryhmää, ja niissä oli 57 000 osallistujaa. Uutena painopisteenä olivat toiminnalliset, vapaaehtoisten seurakuntalaisten ohjaamat diakoniaryhmät. Ryhmien määrä kasvoi 10 % edellisvuodesta. Diakoniatyössä toimi 31 900 vapaaehtoista seurakuntalaista muun muassa ryhmien ohjaajina ja erilaisissa auttamistehtävissä.

Myös seurakuntien suru- ja kriisityön sekä päihde- ja kriminaalityön ryhmissä oli nähtävissä merkittävä kasvu.

Lisätiedot:

Vuoden 2015 diakoniatilastotLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Diakoniatilastojen asiantuntija Titi Gävert, p. 050 326 4789, titi.gavert@evl.fi
Tukikummi-avustukset: avustusvalmistelija Jaakko Kiilunen, p. 050 576 9399, Kirkon diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen, p. 050 378 0224, kdr.kirkkohallitus@evl.fi
Vanhustyön asiantuntija Irene Nummela, p. 050 584 6897, irene.nummela@evl.fi
Tukikummit-säätiöLinkki avautuu uudessa välilehdessä