Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus päätti kolmannesta tulevaisuusselonteosta

Julkaistu 12.12.2017

Kirkolliskokous on antanut kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella neljän vuoden välein kirkon tulevaisuusselonteko, jonka tavoitteena on laajemman tulevaisuuskeskustelun herättäminen kirkossa.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti, että seuraavan tulevaisuusselonteon aiheena on kristillisen uskon välittyminen nuoremmille sukupolville. Sen alateemoina käsitellään kirkon ja yhteiskunnan sirpaloitumista sekä kirkon roolia yhteiskunnallisena keskustelijana ja vaikuttajana.

Tulevaisuusselonteko toteutetaan artikkelikokoelmana, ja sen tulee olla kirkolliskokouksen käsittelyssä syksyllä 2018. Tulevaisuusselonteon toimittajaksi valittiin kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Kasvatus ja perheasiat -yksikön vs. johtaja, TT Jarmo Kokkonen. Kirjottajiksi pyydetään kirkon kasvatustyön asiantuntijoita ja tutkijoita eri toimintaympäristöistä ja eri puolilta maata.

Tulevaisuusselontekoja on tähän mennessä julkaistu kaksi: Vuonna 2010 ”Kirkko 2020: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko” ja vuonna 2014 ”Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuuselonteko”.

Lisätietoja: Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot kansliapäällikön erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019

Kirkkohallitus asetti ICT-selvitystä johtavan ohjausryhmän

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2017, että kirkkohallitus teettää kattavan ja riippumattoman selvityksen kirkon keskushallinnon vastuulla olevien tietohallintohankkeiden vaikutuksista seurakunnille sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Selvitys sisältää tiedon kokonaiskirkon vuosittaisista tietohallintokuluista sekä tietohallinnon nykyorganisaation toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta.

Ohjausryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Atk-päällikkö Juha-Pekka Leskinen (pj), kirkolliskokousedustaja Mikko Himanka, tietohallintopäällikkö Jyrki Lahti, toimitusjohtaja Anne Lindqvist, KTM Kristiina Luukkonen, hallintojohtaja Jussi Muhonen, tietohallintojohtaja Raimo Mäenpää, johdon asiantuntija Olli Nykänen, Kirkon keskusrahaston johtaja Leena Rantanen ja kirkkohallituksen jäsen, kirkolliskokousedustaja Heikki Sorvari.

Ohjausryhmä johtaa ICT-selvitystyötä ja raportoi työstään kirkkohallituksen täysistunnolle sekä antaa sille ICT-selvityksen edelleen marraskuun 2018 kirkolliskokoukselle toimitettavaksi. Ohjausryhmän toimikausi on 13.12.2017–31.10.2018.

Lisätietoja: kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 5675 372.

Verotulojen täydennyksen jakoperusteisiin muutos

Kirkkohallitus myöntää Kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, kun tämän laskennallinen kirkollisvero läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan.

Verotulojen täydennyksen jako on perustunut kirkkohallituksen vuonna 2009 tekemään linjaukseen, jonka mukaan verotulojen täydennystä laskettaessa 75 % jaetaan kunnan asukastiheyden perusteella määräytyvien tasoitusrajojen ja 25 % seurakunnan jäsenmäärän perusteella määräytyvien tasoitusrajojen perusteella. Niin ikään kirkkohallitus linjasi vuonna 2009, että sekä saaristoseurakuntien että harvaan asuttujen seurakuntien (alle 2 as/km2) osalta sovelletaan korkeinta tasoitusrajaa (80 %).

Täysistunto päätti, että saaristoseurakuntien ja harvaan asuttujen seurakuntien erityiskriteereistä luovutaan. Seurakunta asettuu jatkossa asukastiheytensä ja väkilukunsa mukaiseen tasoitusryhmään. Verotulojen täydennyksiä tarkastellaan jatkossa seurakuntakohtaisesti.

Kirkkohallitus vahvistaa tasoitusrajat vuosittain. Vuoden 2018 tasoitusrajat julkaistaan Sakasti-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lisätietoja: kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 5675 372.

Tunturikappeli- ja tiekirkkotoimintaan kolehtituottoja 80 000 euroa

Pohjois-Suomen tunturikeskusten yhteydessä tapahtuvaan tunturikappelitoimintaan osallistuvia Lapin seurakuntia ovat Inari, Kittilä, Kolari, Muonio ja Pelkosenniemi. Kristillisistä järjestöistä mukana toiminnassa ovat Kansan Raamattuseura ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Vuoden 2017 tunturi- ja tiekirkkotoimintaan kannetun kolehdin tuotto, 80 000 euroa, jaettiin seuraavasti:

Kirkkopalveluille myönnettiin tiekirkkotoimintaan 4 000 euroa. Loput 76 000 euroa jaetaan seurakuntien ja järjestöjen kesken seuraavasti:

Saariselän kappelille, Levin Marian kappelille sekä Ylläksen Pyhän Laurin kappelille kullekin myönnettiin 22 800 euroa. Lisäksi Pyhätunturin Revontulikappelille myönnettiin 7600 euroa.

Lisätiedot: Pekka Rehumäki, p. 040 142 6673

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenet toimikaudelle 2018–2021

Turun arkkihiippakunta: Christina Söderlund, varalle Aarto Jalava
Tampereen hiippakunta: Pekka Kotiaho, varalle Sirkka Hagman
Oulun hiippakunta: Hannu Kallunki, varalle Kaisa Koivisto
Mikkelin hiippakunta: Sirpa Paakki, varalle Ilkka Pöyhönen
Porvoon hiippakunta: Marcus Henricson, varalle May Wikström
Kuopion hiippakunta: Marketta Rantama, varalle Iiris Komulainen
Lapuan hiippakunta: Heikki Palola, varalle Elina Kalliovalkama
Helsingin hiippakunta: Signe Jauhiainen, varalle Ville Jalovaara
Espoon hiippakunta: Tapio Tähtinen, varalle Minna Koutaniemi
Kunnallinen työmarkkinalaitos: Sari Ojanen, varalle Ville Urponen
Valtion työmarkkinalaitos: Anna Kaarina Piepponen, varalle Risto Lerssi

Kirkkohallituksen täysistunnon edustajana valtuuskuntaan valittiin Risto Rasimus.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Vuokko Piekkala, p. 040 142 6672

---

Kirkkohallitus hylkäsi valituksen ja vahvisti Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen, jotka koskivat Laajakosken siunauskappelin käyttötarkoituksen muuttamisesta ja rakennuksen nimen muuttamista.

Lisätietoja: Yliarkkitehti Antti Pihkala, p. 050 5298 431 ja domus.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä