Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispat ja kirkon maaseututoimikunta ilmaisevat huolensa maataloustuottajien asemasta

Julkaistu 10.03.2016

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on huolissaan maatalouden harjoittajien pahenevasta tilanteesta. Lapuan piispa Simo Peura, Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja Kirkon maaseututoimikunnan puheenjohtaja, Lapinlahden kirkkoherra Lauri Jäntti ovat 10.3.2016 allekirjoittaneet kannanottonsa tukena maataloustuottajien työlle.

Kannanotossa korostetaan, että maatalouden harjoittamisen ja maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tulee olla valtion ja yhteiskunnan erityisen huomion kohteena. Maatalouden vastuullisen harjoittamisen on oltava kannattavaa ilman kohtuuttomia riskejä.

”Maanviljely ja ruoan kasvattaminen ovat välttämätöntä työtä ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseksi. Maatalouden harjoittajat tuottavat yhteisen ruokamme ja ylläpitävät hyvinvoivaa maaseutuympäristöä”, piispa Simo Peura muistuttaa.

Kannanotossa todetaan, että ”maataloustuottajien vaikeudet ovat kasvaneet kestämättömiksi. Vuosina 2010─2015 maataloustuottajien tulot ovat laskeneet 53,7 prosenttia. Tulojen lasku on enemmän kuin missään muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja jatkuu edelleen. Tulojen menetyksiin ovat vaikuttaneet erityisesti tuottajahintojen lasku, viennin tyrehtyminen Venäjälle sekä vähittäiskaupan raju hintakilpailu”.

”Suomen valtion ja Euroopan Unionin tulee huolehtia siitä, että maatalouden tuet ovat riittävät, ja että ne maksetaan oikea-aikaisesti. Nyt tulee ponnistella sellaisen vakauden ja turvallisuuden luomiseksi, jossa Euroopan Unionin rajat ylittävä kanssakäyminen ja kauppa ovat sujuvia. Tämä on erityisen tärkeää unionin reunavaltioille, joihin Suomikin kuuluu.”

Kirkko tukee maatalousyrittäjiä ja heidän perheitään

Kirkon maaseutulinjauksissa todetaan, että talouden ei pidä muodostua itseisarvoksi, vaan olennaista on ihmisen hyvinvointi ja luomakunnan tasapaino.

”Monet viljelijät ovat joutuneet vararikon partaalle ilman omaa syytään. Vaakalaudalla on usein oman toimeentulon lisäksi myös mielen tasapaino ja perheonni. Tilanne on vakava myös turvallisuuspoliittisesti. Suomen täytyy pitää huolta ruuantuotannosta myös mahdollisina kriisiaikoina. Tämä on entistä tärkeämpää nyt kun elämme poliittisesti epävakaita aikoja”, piispa Jari Jolkkonen toteaa.

”Maataloustuottajat kamppailevat elättääkseen itsensä ja perheensä tulojen vähenemisestä huolimatta. Jotkut ovat joutuneet lopettamaan, vaikka haluja ja osaamista jatkamiseen olisi. Monet jatkavat työtään voimiensa äärirajoilla. Ovatko maanviljelijät joutuneet maailmanpolitiikan ja ruuan halpenemisen maksajiksi?”, kannanoton allekirjoittajat kysyvät.

Kannanotto kokonaisuudessaan, Kirkon maaseutulinjaukset sekä Leipäsunnuntain rukous maanviljelijöiden puolestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Lisätietoja:
Kirkon maaseututoimikunnan puheenjohtaja, Lauri Jäntti, p. 040 502 1439
Lapuan hiippakunnan piispa, Simo Peura, simo.peura@evl.fi tai piispan sihteeri Elisabet Mäki-Mantila p. 040 777 6380