Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous: Kirkon syytä säilyttää vihkioikeutensa

Julkaistu 11.10.2017

Kirkon on nykyisessä tilanteessa syytä säilyttää vihkioikeutensa. Näin esittää 11.10.2017 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous lähettäessään kirkon vihkioikeudesta luopumista ja avioliittoon vihkimisen merkitystä käsittelevän vihkioikeusselvityksen kirkolliskokoukselle.

”Vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona. Selvitystä varten tuotettu kyselytutkimus osoittaa, että kirkollisella avioliittoon vihkimisellä on myös erittäin vahva kannatus niin kirkon jäsenten kuin kaikkien suomalaistenkin keskuudessa”, selvityksen saatteessa kirkolliskokoukselle todetaan.

Piispainkokous pitää tärkeänä, että kirkolliskokous ottaa selvityksen huomioon jatkotyöskentelyssään ja myös arvioi sen johtopäätöksiä esimerkiksi kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevan edustaja-aloitteen (1/2017) käsittelyn yhteydessä. Selvityksen johtopäätökset eivät kuitenkaan ole esityksiä kirkolliskokoukselle.

”Asiaa koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee pitää johtavana periaatteena sitä, että näkemyserot suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien avioliittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi”, saatteessa muistutetaan.

Kirkolliskokous pyysi marraskuussa 2016 piispainkokousta selvittämään yhdessä kirkkohallituksen kanssa vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia kirkolle. Piispainkokous päätti pyytää selvityksen ulkopuoliselta selvityshenkilöltä, professori emerita Eila Helanderilta laajana kartoituksena avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille ja kirkon eri vaihtoehdoista. Helander luovutti selvityksen piispainkokoukselle 6.9.2017. Kirkolliskokous kokoontuu 6.–9.11.2017. 

Piispainkokouksen esitys kirkolliskokoukselle Sakasti-palvelussa.

Selvitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille

Ohje rippikoululaisten osallistumisesta ehtoolliseen rippikoulun aikana hyväksyttiin

Piispainkokous antoi ohjeen rippikoululaisen osallistumisesta rippikouluryhmässään ehtoolliseen myös muuten kuin seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Ohjeelle on ilmennyt tarvetta erityisesti leirikeskuksissa vietettävien ehtoollisten yhteydessä.

Leirikeskuksissa vietettävissä ehtoollisissa noudatetaan ehtoollisen viettoa koskevia yleisiä ja käytännön periaatteita. Periaatteisiin kuuluu, että messun toimittaa pappi kirkkokäsikirjan ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Jumalanpalvelukset ovat aina kaikille avoimia, ja ehtoollisella käynti on vapaaehtoista. 

Ohje kannustaa keskustelemaan seurakunnassa nuoren ja vanhempien kanssa rippikoulun alkaessa ehtoolliselle osallistumisesta. Rippikoululaisten omat sekä perheitten näkemykset ehtoollisella käymisestä rippikoulun aikana tulee ottaa huomioon.

Ohje rippikoululaisten osallistumisesta ehtoolliseen rippikoulun aikana Sakasti-palvelussa 

Lähetekeskustelut lähetyksen peruslinjauksista ja perussopimuksista

Piispainkokous kävi kokouksessaan lähetekeskustelun kirkon lähetyksen päivityksen alla olevasta peruslinjauksesta sekä perussopimusten päivittämisestä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä. 

Kirkkohallitus on solminut viisivuotisen sopimuksen seuraavien lähetysjärjestöjen kanssa: Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat sekä Suomen Pipliaseura. Nykyinen sopimusaika päättyy 13.6.2018.

Määräys muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen säädöskokoelmaan

”Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen” lähetettiin kirkon laintarkastustoimikunnan lausunnon jälkeen kirkkohallitukselle julkaistavaksi kirkon säädöskokoelmassa. Määräyksen sisällön piispainkokous hyväksyi jo aiemmassa kokouksessaan syyskuussa. Määräys tulee voimaan 1.11.2017.

Piispainkokouksen päätös Sakasti-palvelussa

Lisätietoja:

piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 1425 189

Ohjeesta rippikoululaisten osallistumisesta ehtoolliseen: piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 3803 270