Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Ympäristödiplomi Kirkkohallituksen virastolle

Julkaistu 23.08.2017

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi 23.8.2017 istunnossaan ympäristödiplomin kirkkohallituksen virastolle, Kirkon talolle, vuosiksi 2017−2021.

Kirkkohallitus perusti Kirkon ympäristödiplomin vuonna 2001, ja diplomi on myönnetty jo yli sadalle seurakunnalle. Vuodesta 2012 on seurakuntien lisäksi myös hiippakuntien tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella ollut mahdollisuus hakea Kirkon ympäristödiplomia. Kirkkohallituksen virastolle myönnettiin ympäristödiplomi nyt toista kertaa.

Kirkkohallitus haluaa osaltaan sitoutua kirkon omaan, erityisesti seurakuntia varten luotuun ympäristöjärjestelmään ja kantaa ympäristövastuutaan.

Kirkon talon ympäristösuunnitelmaan sisältyy muun muassa sähkön, lämmön ja veden kulutuksen seuranta kiinteistöhallintajärjestelmän avulla. Myös kirkkohallituksen kehittämää ilmastolaskuria ollaan muuttamassa yksinkertaisemmaksi ja toimivammaksi. Henkilökuntaa informoidaan ympäristöjärjestelmästä ja kannustetaan mukaan energiansäästöön.

Kirkkohallituksen ympäristösuunnitelmassa on myös työmatkoihin sisältyvien lentokilometrien vähennystavoite samoin kuin päätös lentojen tuottamien päästöjen kompensoinnista Suomen lähetysseuran kautta Tansaniassa toteutettavassa puunistutushankkeessa.

Kirkon eläkerahasto ja keskusrahasto ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen. Kirkon eläkerahaston johtokunta on julkaissut sekä vastuullisen sijoittamisen ohjeet (2014) että ilmastonmuutosstrategian (2016).

Lisätietoja:
Kirkkohallituksen ympäristötyöstä vastaava asiantuntija Ilkka Sipiläinen, p. 040 544 1158, ilkka.sipilainen@evl.fi
Kirkon ympäristötyöLinkki avautuu uudessa välilehdessä
YmpäristödiplomiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkohallitus antaa lausuntoja oikeusministeriölle

Oikeusministeriö on pyytänyt kirkkohallitukselta lausunnon Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen – Ahvenanmaan-komitean 2013 loppumietinnöstä.

Kirkkohallitus ottaa lausunnossa kantaa mietinnössä oleviin kirkkolakia koskeviin seikkoihin. Voimassaolevan itsehallintolain mukaan kirkkolakia ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskeva lainsäädäntö kuuluu valtakunnan lainsäädäntövallan alaan.

Mietinnössä ehdotetaan, että kirkkolaki ja muu uskonnollisia yhdyskuntia koskeva eduskunnalle kuuluva lainsäädäntövalta voitaisiin siirtää Ahvenanmaalle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lausunnossaan kirkkohallitus edellyttää, että valmistelua jatkava ministeriö tulee varaamaan kirkolliskokoukselle tilaisuuden antaa asiasta lausuntonsa.

Kirkkohallitus päätti antaa lausunnon myös oikeusministeriön yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi.

Suomen evankelis-luterilainen kirkon seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, hiippakunnissa ja kirkon keskushallinnossa käsitellään henkilötietoja ja pidetään henkilörekistereitä. Kattavin henkilörekisteri on kirkon yhteinen jäsenrekisteri. Tästä syystä kirkkohallitus katsoo perustelluksi, että se antaa mietinnöstä lausuntonsa, vaikka sitä ei olekaan nimetty lausunnonantajien joukkoon.

Lausunnot julkaistaan osoitteessa lausuntopalvelu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lisätietoja lausunnoista:
kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi
tietoturvapäällikkö Jussi Mukari (tietosuoja), p. 050 374 8764, jussi.mukari@evl.fi

Toukokuun 2017 kirkolliskokouksen sekä huhtikuun 2017 piispainkokouksen kirjeet kirkkohallitukselle merkittiin tiedoksi.