Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Puolustusvoimien pääesikunta ja kirkkohallitus sopivat yhteistyöstä turvallisuustilanteissa

Julkaistu 24.05.2017

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Turussa 24.5.2017 pidetyssä kokouksessaan Puolustusvoimien pääesikunnan ja kirkkohallituksen välisen yhteistyösopimuksen.

Sopimus koskee pääesikunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen välistä yhteistyötä kaikissa turvallisuustilanteissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on selkeyttää suunnittelua ja poistaa päällekkäisyyksiä sekä antaa perusteet sopijapuolten keskinäiselle viestinnälle.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pekka Huokuna, p. 050 566 6140

Tukea Saamelaisten kirkkopäiville ja opiskelijajärjestöille

Kirkkohallitus päätti tukea saamelaisten kirkkopäiviä 20 000 eurolla. Saamelaisten ekumeeniset kirkkopäivät kokoaa saamelaiset Pohjoismaista ja Venäjältä Ruotsin Arvidsjauriin 16.–18.6.2017.

Kirkkohallitus jakoi myös vuonna 2016 kerättyä oppilaitos- ja nuorisotyön kolehtia yhteensä 42 000 euroa. Tukea jaettiin hakemusten perusteella kahdelle järjestölle: 16 000 euroa Suomen Kristilliselle Ylioppilasliitolle ja 26 000 Suomen ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle.

Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019

Vuoden 2018 kolehtiperiaatteet päätettiin

Kirkkohallitus hyväksyi periaatteet, joita noudatetaan vuoden 2018 valtakunnallisia kolehteja syksyn kokouksessa hyväksyttäessä.

Kolehdit jakautuvat entiseen tapaan vuonna 2018 kirkkohallituksen määräämiin, seurakunnan valitsemalleen päivälle sijoittamiin sekä ns. suosituskolehteihin, joita seurakunta voi niin halutessaan sijoittaa omaan kolehtisuunnitelmaansa.

Kolehtikohteiden syksyllä tapahtuvassa valinnassa tarkastellaan läpinäkyvyyttä sekä kolehtia hakevan tahon työn vaikuttavuutta kirkon sisällä. Virallisille lähetysjärjestöille sekä Kirkon Ulkomaanavulle, jotka ovat tehneet kirkkohallituksen kanssa perussopimuksen, osoitetaan vähintään yksi kolehti kullekin. Valtakunnallisten kolehtien määrä on enintään sama kuin vuonna 2017.

Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019

Koulutusjärjestelmän muutokset heijastuvat kirkon ammattien koulutukseen

Suomalaisen koulutusjärjestelmän rakennemuutokset heijastuvat myös kirkon ammattien koulutukseen, todetaan täysistunnon hyväksymässä kirkon Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportissa.

Ammatillisen koulutuksen uudistus vaikuttaa erityisesti lastenohjaajien ja suntioiden koulutukseen. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksessa merkittävimmät muutokset koskevat kanttorien koulutusta, kun ammattikorkeakoulujen antama suomenkielinen kanttorikoulutus loppuu kokonaan. Myös teologien tutkinnot muuttuvat osana laajempaa yliopistotutkintojen uudistusta.

Raportin mukaan papiksi vihittävien määrä on melkein palautunut vuotta 2013 edeltävälle tasolle. Ensimmäisen vakinaisen työpaikan saaminen seurakunnasta on kuitenkin edelleen vaikeaa. Raportista selviää myös muun muassa, että useiden kirkon ammattien uudet kelpoisuusvaatimukset tulevat voimaan 1.9.2017.

Raportti liitetiedostonaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lisätiedot: Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi,
Kirkon koulutuskeskuksen koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi, p. 0400 844 828, eeva.salo-kopperi@evl.fi

Parisuhteen palikat -hanke vakiinnutti toimintamallin

Täysistunto hyväksyi myös Parisuhteen palikat -hankkeen loppuraportin. Hanke lähti aikanaan liikkeelle vuonna 2005 kirkolliskokouksen edustaja-aloitteesta, jossa toivottiin avioliittokoulutyön toteuttamista kirkossa.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia parisuhteessa. Loppuraportin mukaan parisuhteen hoidon merkitys on tullut näkyväksi seurakuntien ja järjestöjen toiminnassa ja Parisuhteen palikat ja työryhmien tuottamat materiaalit ovat tulleet osaksi seurakuntien perustoimintaa.

Raportti liitetiedostonaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lisätiedot: asiantuntija Minna Tuominen, p. 040 142 4823 ja Heli Pruuki, p. 040 688 1477