Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkopäivillä keskustellaan arvoista 19. - 21.5.2017

Julkaistu 18.05.2017

Suomalaisyhteiskunnan arvoja ja kipupisteitä pohditaan Turussa Kirkkopäivillä 19.–21.5.2017. Neljä tunnettua vaikuttajaa ja Kirkkopäivä-panelistia nimesi jo ennakkoon mielestään tärkeimmän arvokysymyksen tämän päivän Suomessa. Vastausten taustalta löytyy yhteinen nimittäjä, huoli yhteiskunnan kahtiajakautumisesta.

”On katsottava silmiin sitä tosiasiaa, että meillä on ihmisiä, jotka ovat sukupolvesta toiseen osattomia, pienellä toimeentulolla ja vailla vahvaa toivoa tulevan suhteen”, kansanedustaja Annika Saarikko sanoo.

Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä jakaa Saarikon näkemyksen eriarvoistumisesta ja syrjäytymisen lisääntymisestä suomalaisyhteiskunnan tärkeimpänä arvokysymyksenä.

”Marttaliitossa arjen todellisuus, universaalin sosiaalipolitiikan karsiminen sekä hyvinvointi-investointien minimointi näyttäytyy päivittäisessä neuvontatyössä”, Heikkilä kertoo ja lisää huolensa yhteiskunnallisen asenneilmapiirin kiristymisestä − nationalismi, rasismi ja väkivalta lisääntyvät.

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari näkee ratkaisevimpana sen, kuinka haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pystytään pitämään mukana yhteiskunnan myönteisessä kehityksessä.

”Tällä hetkellä suomalaiset kokevat yhteiskunnan liian eriarvoiseksi ja merkittävä osa ei koe olevansa samassa veneessä muiden kanssa. Jakautuminen ei ole suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kestävää”, Saari toteaa.

Espoon piispa Tapio Luoma näkee yhteisyyden tärkeimpänä arvokysymyksenä.

”Yhteisyys arvona haastaa miettimään, millaisten tavoitteiden hyväksi olisimme valmiit yhdessä toimimaan”, Luoma pohtii.

Keskustelua tärkeimmistä arvovalinnoista päätösten ja toiminnan taustalla jatketaan Kirkkopäivillä.

  • Rahan valtaa ja vastuuta pohditaan Logomossa pe 19.5. klo 11.30. Mukana mm. Marianne Heikkilä.
  • Kuvia suomalaisesta huono-osaisuudesta nähdään Logomossa pe 19.5. klo 13. Näyttelijä Ilkka Heiskasen monologia seuraavassa keskustelussa mukana mm. Juho Saari ja Annika Saarikko.
  • Näkymä tulevaisuuden Suomesta. Mikä sitä ohjaa? Logomossa la 20.5. klo 10 Arvojohtamisen äärellä mm. ministeri Raimo Sailas ja piispa Tapio Luoma.

Kenelle kuuluu turvapaikka?

Kirkkopäivillä pohditaan myös turvapaikkakysymyksiä sekä paperittomien ihmisten asemaa.

”Suomi on sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua heille, jotka ovat sen tarpeessa. Tämä tarkoittaa ihmisiä, joita uhkaa kotimaassaan kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu”, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg sanoo.

”Usein saattaa unohtua, että kansainvälisen suojelun myöntämisen tarkoitus ei ole turvata kaikille samanlaista elämää kuin esimerkiksi Suomessa, vaan antaa turvaa henkilöille, jotka ovat kotimaassaan henkilökohtaisen vainon vaarassa. Suomi noudattaa kaikessa turvapaikkapäätöksenteossaan samoja kansainvälisiä sopimuksia ja EU-lainsäädäntöä kuin muutkin EU-maat”, Nerg jatkaa.

”Paperittomien määrää voimme vähentää korjaamalla turvapaikkaprosessin kuntoon, vähintään samalle tasolle kuin ennen 'pakolaiskriisiä', sekä lisäämällä realistisia reittejä lailliseen oleskeluun Suomessa”, lakimies Heli Aali Pakolaisneuvonta ry:stä sanoo.

Päivi Nerg uskoo ratkaisun paperittomien ihmisten asemaan löytyvän viranomaisten, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyöllä:

”Jos edellytyksiä saada Suomesta turvapaikkaa tai muuta suojelua ei ole, edessä on kotiinpaluu – aina ensisijaisesti vapaaehtoisesti. Vapaaehtoiseen paluuseen on tarjolla tukea, esimerkiksi aineellista tai taloudellista apua, jonka avulla aloittaa elämä uudelleen kotimaassa”, Nerg muistuttaa. Hän sanoo viranomaisten toivovan, että myös järjestöt ja kirkko pitäisivät tätä mahdollisuutta esillä kohdatessaan paperittomia, eli ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevia ihmisiä.

  • Paperittomat. Vaikea pala Suomelle? Logomossa pe 19.5. klo 14. Mukana mm. Päivi Nerg ja Heli Aali.
  • Maailma on täällä − Kirkkoturva 10 vuotta. Mikä on kirkon rooli turvapaikan tarjoajana Suomessa? Mikaelinkirkossa la 20.5. klo 18. Puhumassa mm. kansanedustaja Annika Saarikko ja arkkipiispa Kari Mäkinen.
  • Uskonnot, rauha ja kotoutuminen -seminaari. Logomossa pe 19.5. klo 16. Mikä on uskontojen merkitys rauhan edistämisessä? Mukana mm. pääministeri Juha Sipilä ja Euroopan uskontojohtajien neuvoston (ECRL) jäseniä.

Tutustu Kirkkopäivien koko ohjelmaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Turun Kirkkopäivien pääjärjestäjät ovat Kirkkopalvelut ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Lisätiedot:

Jari Kupiainen, kehittämispäällikkö, Kirkkopäivät, p. 040 355 1614, jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi
kirkkopaivat.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä