Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Seurakunnille myönnettiin rakennusavustuksia

Julkaistu 18.04.2017

Kirkkohallituksen täysistunto jakoi rakennusavustuksia seurakunnille. Avustuksia jaettiin sekä valtionrahoituksesta että Kirkon keskusrahastosta yhteensä 6 miljoonaa euroa.

Seurakunnat hakivat avustusta yhteensä 100 eri hankkeeseen vuoden 2016 loppuun mennessä. Hakemusten kustannusarviot olivat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Seurakuntien hakemusten määrä kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuodesta.

Hakemuksista 64 koskee suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea, jota myönnettiin yhteensä 5 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta voivat hakea ilman sidonnaisuutta verotulomäärään kaikki ne seurakunnat, joiden hoidettavana on suojeltuja kirkollisia rakennuksia. Avustusta on mahdollista käyttää myös yhteishankkeille. Vuoden 2017 valtion rahoitusta käytetään kaikkien seurakuntien käyttöön tulevan kiinteistörekisteri Basiksen rakentamiseen edellisvuoden tavoin. Basisrekisteri valmistuu vuonna 2018. Avustuksia on voitu jakaa tänä vuonna vain verotuloperusteisesti.

Kirkon keskusrahaston avustusta haettiin yhteensä 36 hakemuksessa. Tukea myönnettiin yhteensä miljoona euroa. Hakemusten kohteina oli erilaisia seurakuntien toimitilarakennuksia, useissa tapauksissa seurakuntataloja. Hankkeet koskevat kahta lukuun ottamatta olemassa olevien rakennusten kunnostamista. Sidonnaisuus seurakunnan verotuloihin on myöntämisen perusteena tässä jakoryhmässä.

Avustusten saajat ja määrätLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lisätiedot:
yliarkkitehti Antti Pihkala, p. 050 529 8431

Tukea kirkollisille järjestöille

Kirkkohallitus myönsi avustusta kirkollisille järjestöille yhteensä 161 000 euroa. Myönnetyn avustuksen määrä vastasi aiempien vuosien tasoa. Avustushakemuksia tuli huomattavasti aiempaa enemmän.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa on varattu vuosittain määräraha avustuksia varten yhdistyksille ja laitoksille. Seurakuntataustaisten ns. I-ryhmän järjestöjen kanssa on siirrytty sopimuspohjaiseen yhteistyöhön vuoden 2004 talousarvion yhteydessä ja siten ne eivät ole jaossa mukana.

Avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käytöstä.

Myönnetyt avustuksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot:
Kari Kopperi, Kirkon koulutuskeskuksen johtaja, p. 050 594 1317

Seurakuntavaalien äänestyspäivää ehdotetaan muutettavaksi

Kirkkohallituksen täysistunto esittää kirkolliskokoukselle seurakuntavaaleja koskeviin säännöksiin muutoksia muun muassa siten, että seurakuntavaalien vaalipäivää siirrettäisiin viikkoa myöhemmäksi. Tällöin seurakuntavaalit aloitettaisiin vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina.

Ennakkoäänestyksen aloittamista ehdotetaan vastaavalla tavalla siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkennuksia vaaliviranomaisia koskeviin esteellisyyssäännöksiin, äänioikeutettujen luetteloa koskeviin säännöksiin ja äänioikeutettujen luettelon oikaisuvaatimusta koskeviin säännöksiin.

Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa seurakuntavaalien vaalimenettelyä. Säännöksiä myös yhtenäistetään yleisen vaalilainsäädännön kanssa, mikä helpottaa säännösten tulkintaa.

Laintarkastustoimikunta antaa lausunnon suoraan kirkolliskokoukselle aikataulusta johtuvista syistä.

Lisätiedot:
Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkkolainsäädännön kodifiointi etenee kirkolliskokoukseen

Kirkkohallituksen täysistunto päätti tehdä esityksen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta eli kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnista kirkolliskokoukselle.

Tammikuussa täysistunto hyväksyi esitysluonnoksen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta sisällöllisesti. Samalla esitysluonnoksesta päätetiin pyytää kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto.

Kirkon laintarkastustoimikunta antoi lausunnon 31. maaliskuuta. Huomioista suurin osa koski esityksen säännösten stilistisiä ja lainsäädäntöteknisiä korjausehdotuksia. Esitystä muokattiin lausunnon perusteella.

Lisätietoja:
Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkkohallituksen täysistunnon erityistavoitteet marraskuun kirkolliskokoukselle

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi erityistavoitteensa esitettäväksi marraskuun kirkolliskokoukselle osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Kirkkohallituksen strategisia tavoitteita vuodelle 2018 on muun muassa, että parantumattomasti sairaiden inhimillisen hoidon saatavuus paranee. Tavoitteina ovat myös, että kaste säilyttää asemansa suomalaisten perheiden elämässä, ja että seurakuntalaiset näkevät seurakuntavaaleissa äänestämisen tapana vaikuttaa ja ottaa osaa oman seurakuntansa elämään ja linjauksiin.

Lisätiedot:
Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot erityisavustaja Anneli Vartiaisen kautta, p. 050 3269 019

Kirkkohallituksen täysistunnon kokousasiakirjoihin voi tutustua Domus-verkkopalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä