Hyppää sisältöön

Kirkon toiminta pandemian aikana

Seurakuntien omille verkkosivuille päivitetään ajankohtaista tietoa palveluista ja tapahtumista.

Koska pääkaupunkiseudun kunnat ovat siirtyneet koronavirusepidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen (20.11.2020), Helsingin ja Espoon ja Porvoon tuomiokapitulit ovat antaneet seurakunnilleen koronavirustilanteesta johtuvat ohjeistukset omaan toimintaansa liittyen omilla verkkosivuillaan.

Muun muassa sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien, kuten jumalanpalvelusten enimmäishenkilömäärä tulee rajoittaa 10 henkeen seurakunnissa 23.11.2020-20.12.2020. Määrä sisältää jumalanpalveluksen toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Tilanteissa, joissa seurakunnissa on lähikontakteja suositellaan kasvomaskien käyttöä kaikille yli 13-vuotiaille.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

 • Seurakuntia kehotetaan noudattamaan aluehallintovirastojen määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten osalta.
 • Käsihygienian ja turvaväliohjeiden noudattamista korostetaan.
 • Osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien pitämiseen.
 • Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta sekä kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. 
 • Tilaisuuksien osanottajien turvallisuus varmistetaan myös antamalla ohjeita hygieniasta.
 • Piispat suosittavat myös, että jumalanpalveluksia välitetään edelleen seurakuntalaisille verkon välityksellä.

Maskisuositus (THL 24.9.2020):

Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. 

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.
 

Musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa

Piispat antoivat 2.6. seurakunnille suosituksen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista pandemian aikana. Koska musiikilla on tärkeä merkitys seurakuntien jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja muussa seurakuntien toiminnassa, pandemian aikana on huolehdittava, että laulaminen olisi mahdollisimman turvallista.

 • Jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa on hyvä harkita virsien lukumäärää sekä kestoa.
 • Kuorolaulua sisätiloissa on syytä välttää.
 • Myös puhallinsoittimien käyttämistä tulee harkita tarkkaan.

Piispojen suositus 2.6.2020

Seurakuntien leiri- ja päivätoiminta

 • Kaikessa leiritoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan.
 • Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on ollut mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen.
 • Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan.

Kirkkohallitus ja seurakunnat huomioivat valtioneuvoston 4.5.2020 antamat suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Kirkkohallitus ja seurakunnat seuraavat aktiivisesti koronavirustilannetta. Seurakunnissa varaudutaan myös mahdollisten tartuntaepäilyjen ja sairastumisten aiheuttamiin äkillisiin ja pitkäaikaisiinkin työntekijöiden poissaoloihin. Tällä turvataan seurakunnan perustoimintojen jatkuminen. 

THL:n ohjeet infektioiden ehkäisystä ja torjunnasta

THL:n vastauksia usein kysyttyihin virusta koskeviin kysymyksiin

Seurakuntalainen: