Hyppää sisältöön

Efter UK

Besluten från UK skickas till alla församlingar i Borgå stift, till stiftsfullmäktige i Borgå stift, till kyrkomötets svenska ombud och till Kyrkans central för det svenska arbetet, som också vidtar åtgärder för verkställandet av fattade beslut. Vid behov skickas protokollet även till andra organisationer, institutioner och tjänstemän ifall ett beslut riktar sig till eller berör någon utanför dem som listats ovan. 

Det är bra om en eller flera av församlingens ombud på UK presenterar UK:s beslut för det egna församlingsrådet eller kyrkorådet.