Ungdomens Kyrkodagar 23-26.1.2020 på Lärkkulla

Välkommen med på UK 2020! Snart kommer information till din församling så håll ögon och öron öppna. Temat för UK 2020 är "Följ med och se", inspirerat av Joh. 1:46. 

Här hitta du broschyren med förhandsinformation. Har du frågor kan du rikta dig till din ungdomsarbetsledare eller Rebecka Stråhlman.

På denna sida samlar vi så småningom mer material som du som kommer till UK kan ha nytta av.

Frånvaro från skolan

Eftersom UK börjar redan på torsdag kväll kan du behöva anhålla om frånvaro från skolan. Beroende på var du bor och hur lång resetid du har kan du behöva anhålla om 1-2 dagars frånvaro. Om du är osäker på hur lång frånvaro du behöver kan du kolla med din ungdomsarbetsledare. De flesta skolor använder Wilma och anhållan om frånvaro ska göras i Wilma av vårdnadshavaren (ifall du är under 18). Behöver du en skild blankett för anhållan om frånvaro kan du använda dig av blanketten här nedanför. Oberoende om du anhåller om frånvaro via Wilma eller med hjälp av blanketten så ska du bifoga brevet till rektorn som också finns här nedanför. I brevet finns information om vad UK är, vad dagarna innehåller samt kontaktinformation till Rebecka Stråhlman ifall din rektor eller lärare undrar något om UK.

Anhållan om frånvaro 

Brev till rektor