Info åt anställda

All information som du som församlingsanställd behöver för till exempel anmälning till UK, fullmaktsblanketter finns här. Vi uppdaterar efterhand!

  1. UK-broschyren 2019
  2. Fullmaktsblankett
  3. Intresseanmälan
  4. Instruktioner för anmälan

Brev till rektor kan du beställa per e-post. Du har också fått dessa tidigare i utskicket till anställda.

Ge gärna feedback och fråga Henrik Sundström eller Rebecka Stråhlman om det är något du behöver.